PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izotretinoīns nepaaugstina depresijas risku pacientiem ar akni

Doctus
Reālās dzīves dati, kas tika prezentēti ikgadējā Amerikas dermatoloģijas akadēmijas sanāksmē, uzrāda, ka depresija nav biežāk sastopama pacientiem ar akni, kuri terapijā ir saņēmuši izotretinoīnu.

Pētījuma rezultāti liecina, ka izotretinoīns nav neatkarīgs depresijas riska faktors pacientiem ar akni.

Iepriekš veiktos pētījumos ir pierādīta korelācija starp izotretinoīnu pacientiem ar smagu akni un garastāvokļa izmaiņām, tai skaitā, depresiju un pašnāvnieciskām domām. Tomēr šī pētījuma rezultāti neapstiprina šādu saistību. Nav pētījumu, kuros pierādītu kauzālu saistību starp izotretinoīnu un depresiju.

Šajā pētījumā pētnieki analizēja vairāk 38 000  aknes pacientu (18 – 65 gadi) medicīniskos ierakstus par laika period 2001.gada janvāris – 2017.gada decembris. No visiem pacientiem, kuri tika ārstēti ar izotretinoīnu, 41 (3,77 %) diagnosticēja depresiju, salīdzinājumam depresija tika diagnosticēta 1775 (4,81 %) aknes pacientu, kuri terapijā nesaņēma izotretinoīnu.

Pētnieki norāda, ka anke pati par sevi rada psiholoģisku trauma un izotretinoīns var mazināt aknes simptomus tādejādi uzlabojot dzīves kvalitāti.

  

AVOTS:Frequency of Depression in Dermatologist-Managed Patients Who Have Acne, Isotretinoin-Exposure vs No Isotretinoin Exposure: Pharmacovigilance Analysis of a Large Midwestern US Population From the RADAR (Research on Adverse Drug Events and Reports) Program. Abstract 8292.