PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jaunākās paaudzes C hepatīta medikamenti samazina mirstības un aknu vēža risku

Doctus
Jaunākās paaudzes C hepatīta medikamenti samazina mirstības un aknu vēža risku
Freepik
C hepatīta ārstēšana ar tiešas iedarbības pretvīrusu medikamentiem samazina mirstības un aknu vēža risku pacientiem ar hronisku C hepatīta infekciju, tai skaitā, pacientiem ar cirozi.

Lai gan tiešas iedarbības pretvīrusu medikamenti plaši tiek lietoti pacientiem ar hronisku C hepatītu (HCV), to klīniskā efektivitāte nav pietiekami aprakstīta. Šajā pētījumā salīdzināja nāves, hepatocelulāras karcinomas un dekompensētas cirozes incidence pacientiem, kurus ārstēja ar tiešas iedarbības pretvīrusa medikamentiem, un tiem, kurus neārstēja.

Šis bija perspektīvs pētījums, kurā iekļāva pacientus ar hronisku C hepatītu no 32 hepatoloģijas centriem Francijā. Pētījumā netika iekļauti pacienti ar hronisku B hepatītu, pacienti ar dekompensētu cirozi, hepatocelulāru karcinomu vai aknu transplantāciju, kā arī pacienti, kuri terapijā saņēma interferonu – ribavirīnu ar vai bez pirmās paaudzes proteāzes inhibitoriem. Pētījuma primārie iznākumi bija visu cēloņu mirstība, hepatocelulāras karcinomas un dekompensētas cirozes incidence.

Laika periodā 2012.gada 6.augusts un 2015.gada 31.decembris pētījumam tika atlasīti 10 166 pacienti. Par 9895 (97 %) pacientiem bija pieejama novērošanas informācija un šie pacienti tika iekļauti pētījumā. Mediānais novērošanas laiks bija 33,4 mēneši. Ārstēšanu ar tiešas iedarbības pretvīrusa medikamentiem saņēma 7344 pacienti un 2551 pacients līdz pēdējai novērošanas vizītei nesaņēma terapiju. Novērošanas laikā tika konstatēti 218 nāves gadījumi (129 ārstēti pacienti un 89 – neārstēti), 258 hepatocelulāras karcinomas gadījumi (187 ārstēti, 71 neārstēts) un 106 dekompensētas cirozes gadījumi (74 ārstēti un 32 neārstēti). Tiešas iedarbības pretvīrusu medikamentu ekspozīcija bija saistīta ar augstāku hepaocelulāras karcinomas (nesamērots HR=2,77; 95 % TI [2,07 – 3,71]) un dekompensētas cirozes (HR=3,83; 95 % TI [2,29 – 6,42]) risku. Pēc samērošanas pēc iespējamiem jaucējfaktoriem (vecums, dzimums, ķermeņa masas indekss, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, infekcijas ceļš, fibrozes punktu skaits, HCV genotipa, alkohola lietošanas, cukura diabēta, arteriālas hipertensijas, bioloģiskiem mainīgajiem u.c. faktoriem) tiešas iedarbības pretvīrusu terapijas ekspozīcija ir saistīta ar samazinātu visu cēloņu mirstības (HR=0,48; 95 % TI [0,33 – 0,7]) un hepatocelulāras karcinomas (HR=0,66; 95 % TI [0,46 – 0,93]) risku, bet nav saistīta ar dekompensētu cirozi (HR=1,14; 95 % TI [0,57 – 2,27]).

Pētnieki secina, ka terapija ar tiešas iedarbības pretvīrusa medikamentiem samazina mirstības un hepatocelulāras karcinomas risku un būtu nozīmējama visiem pacientiem ar hronisku C hepatīta infekciju.

  

AVOTS: Carrat F, Fontaine H, Dorival C, et al. Clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C after direct-acting antiviral treatment: a prospective cohort study. The Lancet, February 11, 2019.