PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jaunas vadlīnijas cukura diabēta un kardiovaskulārajām slimībām

S. Pildava
Jaunas vadlīnijas cukura diabēta un kardiovaskulārajām slimībām
ESC kongresa laikā tika prezentētas jaunas Cukura diabēta, pre-diabēta un kardiovaskulāro slimību vadlīnijas. Šīs vadlīnijas tapušas sadarbojoties EASD (the European Association for the Study of Diabetes) ar ESC (European Society of Cardiology).

Cukura diabēts ir nozīmīga problēma Eiropas populācijā, risks dzīves laikā saslimt ar cukura diabētu ir 30 - 40%. Ir aprēķināts, ka 2011.gadā 360 miljoniem cilvēku bija cukura diabēts un tiek prognozēts, ka 2030.gadā tie jau būs 550 miljoni, no kuriem puse nemaz nezinās, ka slimo ar diabētu. 

Vadlīnijas ir rakstītas fokusējoties uz to, ka pacientam ir gan sirds asinsvadu slimība (vai slimības risks), gan cukura diabēts. Dokumentā ir aprakstīti diagnostiskie kritēriji, kas iesaka izmantot glikozes līmeni tukšā dūšā >7,0 mmol/L vai 2 stundas pēc ēšanas glikozi>11,2 mmol/L. HbA1c (6,5%) var izmantot, bet jāatceras, ka šis rādītājs nav pietiekami sensitīvs. Vadlīnijās tiek ieteikts diabēta diagnozi apstiprināt izmantojot šo abu metožu kombināciju. Rekomendācijās liela nodaļa ir veltīta dzīvesveida modificēšanai, uzsvaru liekot uz smēķēšanas pārtraukšanu un pietiekamām fiziskām aktivitātēm. Kopējais uzņemtais tauku daudzums dienā nedrīkst pārsniegt 35% no kopējās uzņemtās enerģijas.

Glikozes kontrolei jābūt individualizētai, ņemot vērā cukura diabēta ilgumu, blakussaslimšanas un vecumu. Mērķa HbA1c ir <7%, lai samazinātu mikro un makrovaskulāro komplikāciju risku. 

2.tipa cukura diabēta pacientiem par pirmās izvēles terapiju ir noteikts metformīns. 

Laba asinsspiediena kontrole ir ļoti nozīmīga pacientiem ar cukura diabētu, mērķa līmenis ir <140/85 mmHg. Jebkuri medikamenti, kas samazina asinsspiedienu ir derīgi, bet AKE inhibitori tiek rekomendēti kā pirmās izvēles medikamenti pacientiem ar cukura diabētu, īpaši, ja pacientam ir proteīnūrija vai mikroalbuminūrija. Sākotnējā terapijā jāizvairās no medikamentiem ar negatīvo metabolo efektu, īpaši no kombinācijas diurētiķi un bēta blokatori.

Dislipidēmija ir viens no svarīgākajiem riska faktoriem pacientiem ar cukura diabētu un tā ir jāārstē agresīvi, panākot zema blīvuma lipoproteīdu līmeni <1,8 mmol/l vai vismaz 50% samazinājumu pacientiem ar augstu risku. Primārā profilakse ar aspirīnu netiek rekomendēta pacientiem ar cukura diabētu un zemu kardiovaskulāro slimību risku.

Šīs vadlīnijas tāpat kā citas uzsver uz pacientu orientētu aprūpes modeli, tai skaitā kognitīvi biheiviorālās stratēģijas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu sasniegti mērķa rādītāji un tiku samazināta komplikāciju attīstība.

ESC publicitātes foto.