PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jauni pierādījumi par antidepresantu lietošanu un insulta risku

Doctus
Antidepresantu, kuri stipri inhibē serotonīnu, lietošana ir saistīta ar zemāku išēmiska insulta risku, salīdzinot ar antidepresantiem, kas vāji inhibē neirotrasmiteru, secināts lielā, populācijā balstītā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt antidepresantu, kuri stipri inhibē serotonīna atpakaļsaistīšanos, lietošanu saistībā ar zemāku išēmiska insulta un miokarda infarkta incidenci.

Tika veikts kohorta pētījums, kurā iekļāva jaunus selektīvā serotonīna atpakaļsaistes inhibitora (SSRI) lietotājus vai tos, kuri lietoja trešās paaudzes antidepresantus un kuri bija vecāki par 17 gadiem. Katram pirmajam išēmiska insulta vai miokarda infarkta gadījumam tika pielasīti 30 tāda paša vecuma un dzimuma kontroles dalībnieki. Tika aprēķināta incidences biežuma attiecība (RR) un 95 % TI.

Kohortā iekļāva 938 388 jaunus SSRI lietotājus (n=868 755) vai trešās paaudzes antidepresantu lietotājus (n=69 633). Vidējais vecums, kurā dalībnieki tika iekļauti kohortā bija 46 gadi (64 % sievietes).  Novērošanas laikā tika konstatēti 15 860 išēmiska insulta un 8626 miokarda infarkta gadījumi, attiecīgi tika piemeklēta kontroles grupa 473 712 un 258 022.  Salīdzinot ar antidepresantiem, kuri vāji inhibē serotonīna atpakaļsaistīšanos, antidepresantu, kuri stipri inhibē serotonīnu, lietošana ir saistīta ar zemāku išēmiska insulta risku (RR=0,88; 95 % TI [0,80 – 0,97]). Miokarda infarkta biežums bija līdzīgs abās grupās (RR=1,00; 95 % TI [0,87 – 1,15]).

Pētnieki lielā, populācijā balstītā pētījumā secina, ka antidepresantu, kuri stipri inhibē serotonīna artpakaļsaistīšanos, lietošana ir saistīta ar nedaudz zemāku išēmiska insulta risku.

AVOTS: Douros A, Dell’Aniello S, DEhghan G, et al. Degree of serotonin reuptake inhibition of antidepressants and ischemic risk. Neurology, First published August 7, 2019.