PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jauns ārsts ASV: optimists vai pesimists?

Doctus
Gandrīz 60% ārstu vecumā līdz 40 gadiem nav īpaši cerīgi noskaņoti par ASV veselības aprūpes sistēmu, ziņo internetā veiktas aptaujas rezultāti. Domājams, ka Latvijā rezultāti būtu līdzīgi vai vēl sliktāki.

No 500 aptaujātajiem respondentiem, gandrīz trešā daļa (31%) atbildēja, ka ir ļoti pesimistiski noskaņoti par nākotnes iespējām ASV veselības aprūpes sistēmā. Un vēl 26% sevi raksturo kā diezgan pesimistisku noskaņotus.

Tikai katrs piektais jaunais ārsts redz sev spožu nākotni un tikai 4% uzskata sevi par ļoti optimistiskiem un 18% par diezgan optimistiskiem.

Jaunais ārsts: optimists vai pesimists? Jaunais ārsts: optimists vai pesimists?
Jaunais ārsts: optimists vai pesimists?

Apmēram trešā daļa no tiem, kuri ir pesimistiski noskaņoti (34%) savu pesimismu skaidro ar izmaiņām veselības aprūpes likumdošanā. 

Pat starp optimistiem ir vērojams negatīvisms, jo 10% savu optimismu pamatoja ar to, ka sliktāk jau nebūs.

Vidējais pētījuma dalībnieku vecums bija 37 gadi, puse no dalībniekiem strādāja primārajā veselības aprūpē, 35% bija ambulatori strādājuši speciālisti un 15% bija stacionārā strādājoši speciālisti.

Kopumā 80% respondentu ”ļoti” un ”daļēji” bija apmierināti ar viņu pašreizējo darbību, 58% strādāja komandā ar citiem ārstiem, ar lielāko proporciju, ka strādā kopā ar 2 līdz 6 citiem ārstiem.

Uz jautājumu, kas ir tie faktori, kas ietekmēja izvēli attiecībā uz esošo darba vietu, gandrīz divas trešdaļas (65%) atbildēja, ka tie ir ienākumi, tad seko drošība (53%), ģimene (46%) un citi kolēģi (36%).

Pētījuma autori uzsver, ka pesimisms starp jaunajiem ārstiem ir ļoti satraucošs rādītājs un tas apliecina, ka ārsti ir vairāk jāiesaista diskusijās par plānotajām veselības aprūpes reformām.