PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā ārsti pieņem lēmumus attiecībā uz dažādiem ētiskiem jautājumiem?

Doctus
Ārstiem bieži vien jāpieņem dažādus ētiskus izaicinājumus, tie ir saistīti gan ar sāpēm un nāvi, gan naudu un romantiku. Medscape aptaujāja vairāk nekā 7500 ārstus, tai skaitā 875 internistus par ētiskiem izaicinājumiem.

Sniedzam nelielu ieskatu intrenistu atbildēs:

  • Uz jautājumu, vai ir pieņemamas romantiskas un seksuālas attiecības ar pacientu/i, 72% respondentu atbildēja, ka nē. Salīdzinot ar 2014.gadu tas ir par 1 % vairāk (2014.g. – 71 % teica nē). Tomēr viens no pieciem ārstiem atzina, ka ir pieļaujamas romantiskas attiecības ar pacientu, ja ir pagājuši 6 mēneši vai gads no brīža, kad ir pārtraukta ārstēšana.
  • Uz jautājumu, vai jūs kādreiz izrakstāt placebo veida ārstēšanu pacientiem, kuriem ārstēšana nav nepieciešama, bet viņi to pieprasa, 43 % atbildēja apstiprinoši (2014.g. – 39 %), placebo medikamentus neizraksta 43 % (2014.g. – 40 %). 14 % to dara atkarībā no situācijas (2014.g. – 21 %).
  • Uz jautājumu, ja būtu jāatļauj ārsta asistēta pašnāvība vai ārsta asistēta pacienta nāve termināli slimiem pacientiem, 48 % atbildēja apstiprinoši, 36 % atbildēja noraidoši un 16 % uzskata, ka tas ir atkarīgs no situācijas.
  • Uz jautājumu, vai jūs ziņotu par kolēģi, kurš acīmredzot ir zāļu, alkohola vai slimības ietekmē, 77 % atbildēja, ka ziņotu un 18 % atbildēja, ka tas atkarīgs no situācijas.
  • 64 % intrenistu atbildēja, ka ārstētu ģimeni, kas ir nolēmuši nevakcinēties, 19 % attiektos no šādas ģimenes ārstēšanas un 17 % skatītos no situācijas.
  • Gadījumos, ja ārsts ir pārliecināts, ka procedūra vai terapija pacientam palīdzēs, vai viņš min mazāk riskus pacientam, lai iegūtu pacienta piekrišanu. 77 % ārstu teica, ka nemazina risku aprakstu (2014.g. – 75 %), 13 % atzina, ka varētu nepateikt visus riskus līdz galam (2014.g. – 11 %) un 9 % skatītos atkarībā no situācijas (2014.g. – 14 %).
  • Uz jautājumu, vai jūs ietu pret ģimenes gribu un turpinātu ārstēšanu pacientam, kuram jūs jūtat, ka ir izredzes atveseļoties, 17 % atbildēja apstiprinoši (2014.g. – 18 %), 41 % atbildēja noraidoši (2014.g. – 35 %) un 41 % atbildēja, ka tas ir atkarīgs no situācijas (2014.g. – 47 %).
  • Uz jautājumu, vai pacientam, kuram ir neveselīgi paradumi būtu jāmaksā vairāk, 55 % ārstu atbildēja apstiprinoši (2014.g. – 67 %), 26 % atbildēja, ka nē (2014.g. – 20%) un 19 % uzskata, ka tas ir atkarīgs no situācijas (2014.g. – 14 %).
  • Uz jautājumu, vai jūs atklātu pacientam, ka neesat pietiekami pieredzējis paredzētās procedūras veikšanā, 56 % atbildēja apstiprinoši, 17 % atzina, ka neatzītos pacientam savā neprašanā un 27 % pieņemtu lēmumu atkarīgā no situācijas.

Pilnu aptaujas rezultātu apkopojumu var izlasīt Medscape mājaslapā.