PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mazāk REM miega saistīts ar augstāku mirstību

Doctus
Īsāks REM (ātras acu kustības) miega posms saistīts ar paaugstinātu nāves risku cilvēkiem pusmūža vecumā un vecākiem, secināts pētījumā.

Ātro acu kustību (REM) miegs ir saistīts ar veselības iznākumiem, bet maz līdz šim ir bijis zināms par saistību starp REM miegu un mirstību.

Pētījuma mērķis bija novērtēt REM miega saistību ar augstāku nāves risku 2 neatkarīgās kohortās (Outcomes of Sleep Disorders in Older Men (MrOS) un Wisconsin Sleep Cohort (WSC)) un noskaidrot, vai citas miega fāzes to var ietekmēt.

Šis bija daudzcentru populācijā balstīts šķērsgriezuma pētījums, kurā iekļāva datus no diviem neatkarīgiem pētījumiem.

Galvenie pētījuma iznākumi bija visu cēloņu mirstība un cēloņu specifiskā mirstība, kas apstiprināta ar miršanas apliecībām.  

MrOS kohortā bija iekļauti 2675 dalībnieki (vidējais vecums 76,3 gadi (SD 5,5) un šos dalībniekus novēroja vidēji 12,1 gadu. WSC kohortā bija iekļauti 1386 dalībnieki (753 vīrieši (54,3 %); vidējais vecums 51,5 gadi (SD 8,5 gadi)) un šos dalībniekus novēroja 20,8 gadus.

MrOS dalībniekiem bija par 13 % augstāks mirstības rādītājs uz katriem 5 % samazinātam REM miegam, rezultāti samēroti pēc demogrāfiskiem, miega un veselīgu raksturojošiem rādītājiem (vecuma samērots HR=1,12; pilnībā samērots HR=1,13; 95 % TI [1,08 – 1,19]).

Rezultāti bija līdzīgi attiecībā uz kardiovaskulāro mirstību un citu cēloņu mirstību.

WSC kohortā tika iegūtu līdzīgi rezultāti, neskatoties uz to, ka dalībnieki bija jaunāki, bija iekļautas arī sievietes un vija garāks novērošanas periods (HR=1,13; 95 % TI [1,08 – 1,19]).

Pētnieki secināja, ka mazāk REM miega ir saistīts ar augstāku visu cēloņu, kardiovaskulāro un citu cēloņu mirstību divās neatkarīgās kohortās.

 

AVOTS: Leary EB, Watson KT, Ancoli-Israel S, et al. Association of Rapid Eye Movement Sleep With Mortality in Middle-aged and Older Adults. JAMA Neurol. Published online July 6, 2020.