PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Migrēna ar auru saistīta ar paaugstinātu ātriju fibrilācijas risku

Doctus
Cilvēkiem, kuriem ir migrēna ar auru, ir paaugstināts ātriju fibrilācijas risks, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Neurology.

Iepriekš veiktos pētījumos ir pierādīts, ka migrēna ar auru ir saistīta ar kardioemboliska insulta risku. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp migrēnu ar auru un ātriju fibrilācijas risku. Šis bija ilgstošs, sabiedrībā balstīts kohorta pētījums. Dalībnieki par migrēnu anamnēzē tika iztaujāti 1993. – 1995.gadā un novēroti līdz 2013.gadam. Ātriju fibrilācija tika konstatēta, izmantojot EKG, izrakstus no slimnīcām un nāves apliecības. Daudzfaktoru Koks proporcionālo draudu modelis tika izmantots, lai novērtētu saistību starp migrēnu un tās apakštipiem un ātriju fibrilāciju, salīdzinot ar kontroles grupu bez galvassāpēm.

Kopumā pētījumā piedalījās 11 939 dalībnieki bez ātriju fibrilācijas vai insulta, no tiem 426 bija migrēna ar auru, 1090 migrēna bez auras, 1018 galvassāpes, bet ne migrēna, un 9405 bez galvassāpēm.  20 gadu novērošanas periodā ātriju fibrilācija tika diagnosticēta 232 (15 %) no 1516 dalībniekiem ar migrēnu un 1623 (17 %) no 9405 dalībniekiem bez galvassāpēm.   Pēc samērošanas ar iespējamiem jaucējfaktoriem migrēna ar auru bija saistīta ar paaugstinātu ātriju fibrilācijas risku, salīdzinot ar dalībniekiem bez galvassāpēm ( HR=1,30; 95 % TI [1,03 – 1,62]), kā arī salīdzinot ar dalībniekiem ar migrēnu bez auras (HR=1,39; 95 % TI [1,05 – 1,83]).

Pētnieki secina, ka migrēna ar auru ir saistīta ar paaugstinātu ātriju fibrilācijas risku, kas var rezultēties išēmiskā insultā.

 

AVOTS: Sen S, Androulakis XM, Duda V, et al. Migraine with visual aura a risk factor for incident atrial fibrillation. Neurology, 2018