PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Migrēna mammai, kolikas bērnam

Doctus
Iepriekš veiktos pētījumos jau bija pierādīta saistības starp migrēnu mātei un zīdaiņa kolikām, šajā pētījumā apstiprināja šo saistību un pierādīja, ka migrēna tēvam nav riska faktors.

Šķērsgriezuma pētījumā ar vairāk nekā 1000 vecākiem, pierādīja, ka izredzes, ka bērnam būs kolikas bija par 50 % augstākas ģimenēs, kurās mātēm bija migrēna (OR bija starp 1,5 un 1,8). Izredzes bija divas reizes lielākas mātēm, kurām iepriekšējā mēnesī galvassāpes bija vismaz 15 dienas (OR=2,5; 95 % TI [1,2 – 5,2]; p<0,05). Netika konstatētas atšķirības starp mātēm ar migrēnu ar auru un bez auras. Tēvu kohortā šādu saistību nenovēroja, 29 % zīdaiņu, kuru tēviem bija migrēna, novēroja kolikas, salīdzinājumam 31 % zīdaiņu bija kolikas, kuru tēviem nebija migrēnas.

Vēl pētījumā atklāja saistību starp kolikām zīdaiņa vecumā un migrēnas risku pusaudžu vecumā. Pētnieki norāda, ja ģimenes ārsti saskaras ar zīdaini, kuram ir kolikas, visdrīzāk var gaidīt, ka šis pats bērns 7 – 8 gadu vecumā sūdzēsies par galvassāpēm vai migrēnu.

Pētnieki analizēja arī vides ietekmi uz koliku attīstību. 895 bērni bija jutīgi uz apkārtējo vidu, no šiem bērniem 25,7 % bija kolikas. Pētnieku hipotēze, ka jutīgākiem bērniem biežāk ir kolikas, īsti neapstiprinājās, jo tikai diviem no pētāmajiem faktoriem bija statistiski ticamas atšķirības starp grupām (skaļa mūzika bija viens no šiem stimuliem; 14,6 % bērniem ar kolikām pret 7,7 % bērniem bez kolikām; p<0,05). Pētnieki atzīst, ka liela loma koliku attīstībā ir ģenētikai.

 AVOTS: Brauser D. Migraines in Moms, Not Dads, Linked to Babies With Colic. Medscape Coverage from the American Headache Society Annual Scientific Meeting (AHS) 2017