PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mūzikas klausīšanās var palīdzēt mazināt akūtas sāpes

Doctus
Mūzikas klausīšanās var palīdzēt mazināt akūtas sāpes
Freepik.com
Jauns pētījumā analizēja mūzikas klausīšanās izmantošanu akūtu sāpju mazināšanai, atklājot, ka cilvēki, kuriem tika radīts iespaids, ka viņi izvēlas mūziku, ko klausīties, piedzīvoja lielāku sāpju mazināšanu nekā cilvēki, kuriem šāda izvēle netika dota.

Mūzikas klausīšanos var izmantot sāpju mazināšanai, īpaši hroniskām sāpēm, t.i., sāpēm, kas ilgst vairāk nekā 12 nedēļas. Tomēr šo ieguvumu pamatā esošie mehānismi ir neskaidri, īpaši attiecībā uz akūtām sāpēm, t.i., sāpēm, kas ilgst mazāk nekā 12 nedēļas. Mūzikas pamatfunkcijas, piemēram, temps vai enerģija, šķiet, ir mazāk svarīgas sāpju mazināšanai; tā vietā sajūta, ka spēj pieņemt lēmumus par mūziku, var būt sāpju mazināšanas atslēga. Tomēr iepriekš veiktie pētījumi bija vērsti uz atklājumiem laboratorijās, kuros netika pētītas reālas akūtas sāpes.

Lai uzlabotu izpratni, Houlins un kolēģi lūdza 286 pieaugušajiem, kuri piedzīvoja reālas akūtas sāpes, novērtēt viņu sāpes pirms un pēc mūzikas ieraksta klausīšanās. Mūzika tika īpaši sacerēta divās dažādās versijās ar dažādas sarežģītības pakāpi. Dalībnieki tika nejauši izvēlēti dzirdēt zemas vai augstas sarežģītības versiju, un daži tika nejauši atlasīti, lai radītu iespaidu, ka viņiem ir zināma kontrole pār dziesmas muzikālajām īpašībām, lai gan viņi dzirdēja vienu un to pašu dziesmu neatkarīgi no viņu izvēles.

Pētnieki atklāja, ka dalībnieki, kuri juta, ka viņi kontrolē mūziku, piedzīvoja lielāku sāpju intensitātes atvieglojumu nekā dalībnieki, kuriem šāds iespaids netika radīts. Anketās dalībnieki ziņoja, ka izbaudījuši abas dziesmas versijas, taču netika atrasta saikne starp mūzikas sarežģītību un sāpju mazināšanas apjomu. Turklāt dalībnieki, kuri aktīvāk iesaistās mūzikā savā ikdienas dzīvē, piedzīvoja vēl lielākus sāpju mazināšanas ieguvumus, jo viņiem bija kontroles sajūta pār šajā pētījumā izmantoto dziesmu.

Šie atklājumi liecina, ka izvēle un iesaistīšanās ir svarīgas, lai optimizētu mūzikas sāpju mazināšanas potenciālu. Turpmākie pētījumi varētu turpināt pētīt saistību starp mūzikas izvēli un turpmāko iesaistīšanos, kā arī stratēģijas iesaistīšanās veicināšanai, lai uzlabotu sāpju mazināšanu.

Autori piebilst: "Tagad mēs zinām, ka mūzikas izvēle ir svarīga daļa no labklājības priekšrocībām, ko mēs redzam, klausoties mūziku. Visticamāk, cilvēki klausās rūpīgāk, kad paši izvēlas mūziku."

AVOTS: Howlin C, Stapleton A, Rooney B. Tune out pain: Agency and active engagement predict decreases in pain intensity after music listening. PLOS ONE, 2022; 17 (8): e0271329