PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacienta veselība saistīta ar ārsta empātijas līmeni

Doctus
Augsts ģimenes ārstu empātijas līmenis korelē ar labākiem klīniskajiem rezultātiem pacientiem ar cukura diabētu, ziņo Itālijā veikta pētījuma rezultāti, kurā bija iesaistīti vairāk nekā 20 000 cukura diabēta pacienti.

Retrospektīvā korelāciju pētījumā, kurā analizēja datus par 20 961 cukura diabēta pacientu un 242 ģimenes ārstiem, tika atklāts, ka pacientiem, kuru ārstiem bija augstāki rezultāti empātijas testā, bija zemāki akūtu metabolu komplikāciju rādītāji, pētījums publicēts Academic Medicine septembra numurā.

Pacienta veselības iznākumi saistīti ar ārsta empātijas līmeni Pacienta veselības iznākumi saistīti ar ārsta empātijas līmeni
Pacienta veselības iznākumi saistīti ar ārsta empātijas līmeni

Pētījumā tika izmantoti pacientu, kuri dzīvo Itālijā, Parmas reģionā, veselības dati. Pētījuma laikā tika analizēta 1. un 2.tipa cukura diabēta pacientu veselības rādītāji atkarībā no viņu ģimenes ārsta empātijas līmeņa. Ārstu empātijas līmenis tika noteikts ar validētu Jefferson Scale of Empathy testu, kas ir izstrādāts 2001.gadā, šajā testā ir iekļauti 20 jautājumi, kas ļauj novērtēt ārsta empātijas līmeni.

Pētnieki analizēja cukura diabēta pacientu datus, kuri tika hospitalizēti 2009.gadā akūtu metabolu komplikāciju dēļ. Šīs komplikācijas tika izvēlētas, jo tās attīstās ātri un lielākoties var tikt novērstas ar ģimenes ārsta iesaistīšanos.

81 no 242 ārstiem, kuri aizpildīja testu, bija augsti empātijas rezultāti (no 112 līdz 137 punktiem). 84 ārstiem bija vidēji augsti empātijas rezultāti (no 97 līdz 111 punktiem) un 77 ārstiem bija zemi rzeultāti (no 49 līdz 96 punktiem). Ārstiem ar augstu empātijas līmeni bija 7224 cukura diabēta pacienti, ar vidēji augstu līmeni – 7303 pacienti un ar zemu līmeni – 6434 pacienti.  2009.gadā tika hospitalizēti 123 cukura diabēta pacienti akūtu metabolu komplikāciju dēļ, komplikāciju biežums uz 1000 pacientiem bija statistiski ticami zemāks pacientiem, kuru ārstiem bija augsts empātijas līmenis (4 uz 1000 pacientiem), salīdzinājumam, pacientiem, kuru ārstiem bija vidēji augsts empātijas līmenis, komplikāciju biežums bija 7,1 uz 1000 pacientiem, un  ja ārstam bija zems empātijas līmenis, tad komplikāciju biežums bija 6,5 uz 1000 pacientiem.

Šis pētījums bija unikāls, jo analizēja, kā ārsta empātijas līmenis ietekmē pacienta klīniskos rezultātus. Pētnieki plāno turpināt pētījumus šajā jomā, lai noskaidrotu, vai pastāv saistība starp ārsta empātijas līmeni un vēža pacientu izdzīvotību.

Pirmavots: Academic Medicine, September 2012 - Volume 87 - Issue 9 - p 1243–1249