PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar 1.tipa cukura diabētu ir palielināts ātriju fibrilācijas risks

Doctus
Līdz šim bija zināms, ka 1.tipa cukura diabēts ir saistīts ar paaugstinātu smagu kardiovaskulāro komplikāciju attīstības risku, savukārt par neatkarīgu saistību starp 1.tipa cukura diabētu un ātriju fibrilāciju pierādījumu trūka.

Tika veikts perspektīvs gadījuma kontroles pētījums ar 1.tipa cukura diabēta pacientiem no Nacionālā Zviedrijas diabēta reģistra, katram cukura diabēta pacientam piemeklēja 5 kontroles grupas pacientus (tādus pašus pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas). Informācija par ātriju fibrilācijas diagnozi tika iegūta no Nacionālā Zviedru Pacientu reģistra.

Tika novēroti 36 258 pacienti ar 1.tipa cukura diabētu un 179 980 kontroles grupas cilvēki. Vidējais novērošanas laiks bija 9,7 gadi pacientiem ar 1.tipa cukura diabētu un 10,2 gadi kontroles grupai.  749 (2 %) pacientiem ar 1.tipa cukura diabētu un 2882 (2 %) cilvēku no kontroles grupas diagnosticēja ātriju fibrilāciju, samērotā draudu attiecība bija 1,13 (95 % TI [1,01 – 1,25]; p<0,05) vīriešiem un  1,5 (95 % TI [1,30 – 1,72]; p<0,001) sievietēm. Paaugstinātu ātriju fibrilācijas risku novēroja pacientiem ar 1.tipa cukura diabētu, kuriem bija sliktāka glikozes kontrole un nieru komplikācijas. Starp pacientiem ar normālu albuminūriju nenovēroja paaugstinātu ātriju fibrilācijas risku vīriešiem ar HbA1c zem 9,7 % un sievietēm zem 8,8 %.

Salīdzinot ar vispārīgo populāciju, ātriju fibrilācijas risks vīriešiem ar 1.tipa cukura diabētu ir nedaudz paaugstināts, savukārt sievietēm šis risks ir par 50 % augstāks.

 

AVOTS: Dahlqvist S, Rosengren A, Gudbjornsdottir S, et al. Risk of atrial fibrillation in people with type 1 diabetes compared with matched controls from the general population: a prospective case-control study. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online August 21, 2017.