PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pārāk zems holesterīna līmenis saistīts ar augstāku hemorāģiska insulta risku sievietēm

Doctus
Samazinot zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) holesterīnu, samazinās infarkta un insulta risks, ideālā ZBL holesterīna vērtība ir zem 100 mg/dL. Bet vai tas var būt par zemu? Jaunā pētījumā atklāts, ka ZBL holesterīns zem 70 mg/dL var paaugstināt hemorāģiska insulta risku sievietēm.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp lipīdu līmeni un hemorāģiska insulta risku sievietēm. Tika veikts perspektīvs kohorta pētījums ar 27 937 sievietēm. Visām dalībniecēm tika mērīts kopējā holesterīna, zema blīvuma holesterīna, augsta blīvuma holesterīna un triglicerīdu līmenis. Insults tika apstiprināts ar medicīniskiem ierakstiem. Izmantojot Koks proporcionālo draudu modeli tika analizēta saistība starp lipīdiem un hemorāģiska insulta risku.

19,3 novērošanas gadu laikā tika konstatēti 137 hemorāģiska insulta gadījumi. Salīdzinot ar dalībniecēm, kurām ZBL holesterīna līmenis bija 100 – 129,9 mg/dL, dalībniecēm ar ZBL holesterīna līmeni <70 mg/dL bija 2,17 reizes augstāks hemorāģiska insulta risks (95 % TI [1,05 – 4,48]). Paaugstināts risks netika novērots, ja ZBL holesterīns bija 130 – 159,9 mg/dL (RR=1,14; 95 % TI [0,72 – 1,8]) vai arī 70 – 99,9 mg/dL (RR=1,25; 95 % TI [0,76 – 2,04]).  Sievietēm, kurām triglicerīdu līmenis bija zemākajā kvartīlē, arī bija paaugstināts hemorāģiska insulta risks, salīdzinot ar tām, kurām triglicerīdu līmenis bija augstākajā kvartīlē (RR=2; 95 % TI [1,18 – 3,39]). Netika novērota statistiski ticama saistība starp kopējā holesterīna vai augsta blīvuma holesterīna līmeni un hemorāģiska insulta risku.

Pētnieki secināja, ka zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis zem 70 mg/dL un zems triglicerīdu līmenis ir saistīts ar paaugstinātu hemorāģiska insulta risku sievietēm.

AVOTS: Rist PM, Buring JE, Ridker PM, et al. Lipid levels and the risk of hemorrhagic stroke among women. Neurology, 2019