PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paredzamais veselīgas dzīves ilgums 187 valstīs: sistemātiska analīze par slimību radīto slogu

Doctus
Paredzamais veselīgas dzīves ilgums atkarīgs no mirstības un saslimstības rādītājiem vispārējā populācijā. Šis rādītājs tika izmantots, lai salīdzinātu slimību radīto slogu starp valstīm un tā izmaiņas laika gaitā. Paredzamais veselīgas dzīves ilgums tika analizēts 187 valstīs pēdējās divās dekādēs.

Datu analīzei tika izmantoti  Pasaules slimību sloga pētījuma (2010) (GBD) dati un tika novērtēts veselīgs dzīves ilgums 1990. – 2010.gadā. Paredzamais veselīgais dzīves ilgums tika aprēķināts ar dzīves tabulu (life table) metodi, aprēķinot vidējos veselības rādītājus katrā vecuma grupā. No GBD pētījuma tika paņemti vecuma specifiskie mirstības un slimību izplatības rādītāji par 1160 slimībām, un nespēju saistītu ar 220 saslimšanām.  Tika rēķināta vidējā kopējā veselība katrā vecuma grupā un samērota ar blakussaslimšanām. Kopumā tika aprēķinātas bērnu mirstības, pieaugušo mirstības un nespējas izmaiņas sabiedrībā laika posmā 1990.-2010.gads.

2010.gadā vīriešiem paredzamais veselīgais dzīves ilgums dzimšanas brīdī bija 58,3 gadi   (nenoteiktības intervāls 56,7 – 59,8) un sievietēm – 61,8 gadi (60,1 – 63,4). Paredzamais veselīgas dzīves ilgums pēdējo 20 gadu laikā ir pieaudzis daudz lēnēk nekā paredzamais dzīves ilgums, paredzamā dzīves ilguma pieaugums par 1 gadu ir saistīts ar paredzamā veselīgā dzīves ilguma pieaugumu par 0,8 gadiem. Analizējot šo rādītāju pa valstīm, secināts, ka viszemākais šis rādītājs  ir Haiti – 27,9 gadi vīriešiem (17,3 – 36,5) un 37,1 gads sievietēm (26,9 – 43,7) , bet visaugstākais tas ir Japānā – 68,8 gadi vīriešiem (67,0 – 70,4) un 71,7 gadi sievietēm (69,7 – 73,4). Salīdzinot paredzamo veselīgo dzīves ilgumu 1990. un 2010.gadā, secināts, ka par pieciem vai vairāk gadiem vīriešiem tas ir palielinājies 42 valstīs un sievietēm 37 valstīs, savukārt šis rādītājs samazinājās 21 valstī vīriešiem un 11 valstīs sievietēm.  Visās valstīs un visos gados, dzīves ilgums cieši un pozitīvi korelē ar nespējas dēļ zaudētajiem gadiem. Šī saistība saglabājās starp abiem dzimumiem gan šķersgriezuma, gan longitudinālos pētījumos, arī vērtējot uz dzimšanas brīdi vai 50 gadu vecumā. Izmaiņām invaliditātē bija mazs efekts uz paredzamajiem veselīgajiem dzīves gadiem, salīdzinot ar mirstības izmaiņām.  

Paredzamais veselīgais dzīves ilgums nozīmīgi atšķiras starp valstīm.  Palielinoties paredzamajam dzīves ilgumam, palielinās arī invaliditātes dēļ zaudētie veselīgie gadi, kas apstiprina saslimstības hipotēzi – iedzīvotāju dzīves ilgums palielinās, bet pieaug arī slimību izplatība. Lai gan būtiski ir samazinājušie mirstības rādītāji daudzās valstīs, tomēr mazs samazinājums ir panākts attiecībā uz kopējo slimību sloga samazinājumu un traumām iedzīvotāju populācijās.

Pirmavots: The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2144 - 2162, 15 December 2012

Foto no Doctus arhīva