PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pasīvā smēķēšana saistīta ar paaugstinātu mutes dobuma vēža risku

Doctus
Pasīvā smēķēšana saistīta ar paaugstinātu mutes dobuma vēža risku
Pixabay
Cilvēkiem, kuri ir pakļauti pasīvajai smēķēšanai ir lielāka iespējamība, ka attīstīsies ļaundabīgs audzējs mutē, salīdzinot ar cilvēkiem, kas nav pakļauti tabakas dūmiem, secināts sistēmiskā pētījumu pārskatā un meta-analīzē.

Pasīvā smēķēšana ir saistīta ar dažādām slimībām, tai skaitā plaušu vēzi. Smēķēšana ir zināms mutes vēža cēlonis; tomēr nav noskaidrots, vai pasīvā smēķēšana arī izraisa arī mutes vēzi. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt iespējamo saistību starp pasīvās smēķēšanas iedarbību un mutes vēža risku.

Tika veikts sistemātisks pētījumu pārskats un meta-analīze, atlasot pētījumus no elektroniskajām datu bāzēm.

Pārskatā un meta-analīzē tika iekļauti pieci pētījumi, ar kopējo gadījumu skaitu 1179 un kontroles grupu – 5798; 3452 indivīdiem bija ekspozīcija un 3525 – nebija pasīvās smēķēšanas ekspozīcijas. Kopējais novērotais mutes dobuma vēža OR bija 1,51 (95 % TI [1,2 – 1,91]; p<0,0004), bez statistiski ticamas heterogenitātes (I2=0%, p=0,41). Pasīvā smēķēšana ilgāk par 10 vai 15 gadiem paaugstināja mutes dobuma vēža risku (OR=2,07; 95 % TI [1,54 – 2,79]; p<0,00001), salīdzinot ar indivīdiem, kuriem nebija pasīvās smēķēšanas ekspozīcijas, bez statistiski ticamas heterogenitātes (I2=0%, p=0,76).

Sistemātiskā pētījumu pārskatā un meta-analīzē konstatēja kauzālu saistību starp pasīvo smēķēšanu un mutes dobuma vēža attīstību. Šie rezultāti apliecina, ka ir jāveido efektīvas pasīvās smēķēšana novēršanas programmas.

AVOTS: Mariano LC, Warnakulasuryia S, Straif K. Secondhand smoke exposure and oral cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Tobacco Control, online April 26, 2021.