PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pētījumu rezultāti no EASD kongresa Barselonā

Doctus
EASD kongresā Barselonā tika prezentēti neskaitāmi pētījumi par kardiovaskulārām slimībām cukura diabēta pacientiem, tai skaitā bija pētījums, kas pierādīja, ka antihipertensīvie medikamenti lietoti pirms gulētiešanas sniedz labāku efektu 2.tipa cukura diabēta pacientiem ar nakts hipertensiju. Vēl vienā pētījumā pierādīja mijiedarbību starp iekaisuma marķieriem un depresiju 2.tipa cukura diabēta pacientiem.

2.tipa cukura diabēts un nakts hipertensija

Pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un nakts hipertensiju, lielāks efekts ir, ja medikamenti tiek lietoti pirms gulētiešanas, nevis no rīta, secināts atvērta tipa škērsgriezuma pētījumā.

Iepriekš veiktos pētījumos tika pierādīts, ka nakts asinsspiediens ir ciešāks kardiovaskulāro slimību riska faktors nekā paaugstināts asinsspiediens dienas laikā. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt, kā laiks, kad tiek lietoti antihipertensīvie medikamenti, ietekmē nakts asinsspiedienu.   

Pētījumā tika iekļauts 41 pacients ar 2.tipa cukura diabētu un nakts hipertensiju, kas bija definēta kā nakts sistoliskais spiediens virs 120 mmHg. Visi pacienti nejaušināti tika sadalīti divas grupās, viena grupa 8 nedēļas antihipertensīvo medikamentu lietoja no rīta, otra grupa - vakarā, pēc tam vēl 8 nedēļas, otrādāk. Medikamenta lietošana pirms miega bija saisīta ar nakts sistoliskā asinsspiediena samazināšanos par 7,5 mmHg un par 3,1 mmHg samazinājumu 24 stundu sistoliskajam asinsspiedienam. Līdzīgs samazinājums tika novērots arī attiecībā uz diastolisko asinsspiedienu, vidējo arteriālo un pulsa spiedienu.

Pētnieki secināja, ka 2.tipa cukura diabēta pacientiem ar nakts hipertensiju, antihipertensīvo medikamentu lietošana pirms gulētiešanas laika ir efektīvāka nekā medikamentu lietošana no rīta.

Sirds asinsvadu slimību risks 2.tipa cukura diabēta populācijā

Lai gan sirds slimības ir vadošais nāves cēlonis sievietēm un vīriešiem, tomēr sievietēm ir zemāks kardiovaskulārais risks, secināts pētījumā, kurš tika veikts 2.tipa cukura diabēta populācijā.

Itālijā veiktā pētījumā analizēja informāciju par 786 pacientiem (46% bija sievietes). Pacienti kopumā tika novēroti 14 gadus. Sievietēm novēroja zemāku kardiovaskulāro notikumu risku un zemāku kardiovaskulāro mirstību pēc datu samērošanas pēc: vecuma, diabēta ilguma, sistoliskā asinsspiediena, seruma kreatinīna līmeņa, kopējā un augsta blīvuma holesterīna līmeņa, HbA1c un smēkēšanas statusa:

  • kardiovaskulāros notikums novēroja 34,4% sieviešu un 45,3% vīriešu (HR=0,67; 95% TI [0,51 - 0,89]);
  • kardiovaskulāro nāvi novēroja 9,9% sieviešu un 12,5% vīriešu (HR=0,61; 95% TI [0,39 - 0,97]).

Visu cēloņu mirstība bija līdzīga abiem dzimumiem - 35,2% sievietēm un 35,1% vīriešiem.

Mijiedarbība starp iekaisumu un depresiju pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu

Iepriekš veiktos pētījumos ir pierādīts, ka iekaisums paaugstina komplikāciju un priekšlaicīgas nāves risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kuriem ir depersija.  

Londonas koledžā tika veikts pētījums, kurā novērtēja depresijas pazīmes 1769 pacientiem ar nesen diagnosticētu 2.tipa cukura diabētu un mērīja 10 iekaisuma marķieru līmeni pētījuma sākumā. Pēc gada atkārtoti tika mērīts C reaktīvā olbaltuma līmenis (CRO).  

Kopumā 14,6% pacientu bija depresija. Depresijas esamība ir saistīta ar paaugstinātu 5 iekaisuma marķieru līmeni. Pēc gada CRO vēl arvien bija statistiski ticami augstāks pacientiem ar depresiju, pat tad, ja pacientu depresijas simptomi uzlabojās novērošanas periodā.    

Paaugstināts iekaisuma līmenis un samazināta imunitāte tika novērota pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un depresiju, tas varētu izskaidrot paaugstināto komplikāciju un mirstības risku šiem pacientiem.

Pirmavots: Neale T. Cardio Notes: Taking Meds at Bedtime Helps BP. MedPage Today, 2013; Sep 30.