PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pētnieki atklāj, ka nav saistības starp mērenu kafijas patēriņu un paaugstinātu sirds aritmijas risku

Doctus
Pētnieki atklāj, ka nav saistības starp mērenu kafijas patēriņu un paaugstinātu sirds aritmijas risku
Pixabay.com
Lielā pētījumā ASV netika atklāti pierādījumi, ka mērens kafijas patēriņš izraisītu lielāku sirds aritmiju risku.

Bieži tiek uzskatīts, ka kofeīns palielina sirds aritmiju risku. Tomēr pierādījumi, ka kofeīna saturošu produktu lietošana palielina aritmiju risku, joprojām ir nepietiekami pamatoti. Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp kofeīnu saturošu produktu patēriņu un aritmiju risku. Šajā perspektīvajā kohorta pētījumā tika analizēti Apvienotās Karalistes Biobankas dati par laika periodu 2006. gada 1. janvāris - 2018. gada 31. decembris. Datu analīzei bija pieejama informācija par 386 258 personām. Pētījuma ekspozīcija bija ikdienas kafijas lietošana un ģenētiski polimorfismi, kas ietekmē kofeīna metabolismu. Galvenie pētījuma iznākumi bija jebkura sirds aritmija, ieskaitot priekškambaru mirdzēšanu, supraventrikulāru tahikardiju, kambara tahikardiju, priekšlaicīgu priekškambaru kompleksus un priekšlaicīgus kambaru kompleksus.

Kopumā tika novērtēti 386 258 indivīdi (vidējais [SD] vecums bija 56 [8] gadi; 52,3 % bija sievietes). Vidēji (SD) 4,5 (3,1) novērošanas gadu laikā 16 979 dalībniekiem attīstījās aritmija. Pēc demogrāfisko raksturojumu, blakus slimību un dzīvesveida paradumu pielāgošanas katra papildu patērētā kafijas tase bija saistīta ar 3 % zemāku aritmijas gadījumu risku (riska attiecība [HR] bija 0,97; 95 % TI [0,96 - 0,98]; P < 0,001). Analizējot katru aritmiju atsevišķi, statistiski nozīmīgas saistības ar līdzīgu lielumu tika novērotas priekškambaru mirdzēšanas gadījumiem (HR = 0,97; 95 % TI [0,96 - 0,98]; P <0,001) un supraventrikulārai tahikardijai (HR= 0,96; 95 % TI [0,94 - 0,99]; P = 0,002). Divas atšķirīgas mijiedarbības analīzes, vienā izmantojot 7 ģenētisko polimorfismu ar kofeīna metabolismu saistīto poligēnisko punktu skaitu un otru, kas aprobežojas tikai ar CYP1A2 rs762551 vien, neatklāja pierādījumus par efekta modifikāciju. Mendelīna randomizācijas pētījums, kurā tika izmantoti šie paši ģenētiskie varianti, neatklāja būtisku saistību starp kofeīna metabolismu un incidentu aritmijas risku.

AVOTS: Kim E, Hoffmann TJ, Nah G, et al. Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias. JAMA Internal Medicine, 2021