PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Prenatāla valproāta ekspozīcija var paaugstināt uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risku

Doctus
Prenatāla pretepileptiskā medikamenta valproāta ekspozīcija ir saistīta ar par 48 % paaugstinātu uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risku pēcnācējiem, secināts lielā populācijā balstītā pētījumā.

Valproāts ir pretepileptisks medikaments, ko lieto epilepsijas un daudzu citu neiroloģisku un psihiatrisku saslimšanu ārstēšanai. Tā lietošana grūtniecības laikā ir saistīta ar paaugstinātu iedzimtu anomāliju  un neiroattīstības risku pēcnācējiem, kā arī var būt saistīts ar uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risku.

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt, vai prenatāla valproāta ekspozīcija ir saistīta ar paaugstinātu uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risku pēcnācējiem.

Šis bija populācijā balstīts pētījums, kurā iekļāva visus Dānijā dzīvi dzimušos bērnus laika periodā 1997.gada 1.janvāris - 2011.gada 31.decembrī (n=913 302). Informācija par grūtniecības laikā lietotajiem medikamentiem, tai skaitā, valproātu, bija pieejama no Nacionālā Zāļu reģistra. Visi bērni ar uzmanības deficītu/ hiperaktivitāti tika identificēti.

Pētījumā tika iekļauti 913 302 bērni (vidējais vecums pētījuma beigās bija 10,1 gads, mediānais vecums 9,4 gadi; 468 708 (51,3 %) bija zēni). Kopumā 580 bērniem tika identificēta valproāta lietošana grūtniecības laikā, no tiem 49 (8,4 %) diagnosticēja uzmanības deficītu/ hiperaktivitāti. No 913 722 bērniem, kuriem nebija valproāta ekspozīcijas grūtniecības laikā, 29 396 (3,2 %) diagnosticēja uzmanības deficītu/ hiperaktivitāti. Bērniem ar prenatālu valproāta ekspozīciju bija par 48 % paaugstināts uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risks (HR=1,48; 95 % TI [1,09 – 2]), salīdzinot ar bērniem, kuriem nebija valproāta ekspozīcijas. Absolūtais 15 gadu uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risks bija 4,6 % (95 % TI [4,5 % - 4,6 %]) bērniem, kuriem nebija valproāta ekspozīcijas un 11 % (95 % TI [8,2 % - 14,2 %]) bērniem, kuriem bija valproāta ekspozīcija grūtniecības laikā. Starp citiem pretepilepsijas medikamentiem un uzmanības deficītu/ hiperaktivitāti saistība netika konstatēta.

Pētnieki secina, ka valproāta lietošana grūtniecības laikā ir saistīta ar uzmanības deficīta/ hiperaktivitātes risku pēcnācējiem. Šie rezultāti būtu jāņem vērā, grūtniecēm piemeklējot atbilstošākos pretepileptiskos medikamentus.

AVOTS: Christensen J, Pedersen LH, Sun Y, et al.  Association of Prenatal Exposure to Valproate and Other Antiepileptic Drugs With Risk for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring. JAMA Netw Open. Published online January 4, 2019.