PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Regulāra alkohola lietošana var paaugstināt asinsspiedienu pieaugušajiem bez hipertensijas

Doctus
Regulāra alkohola lietošana var paaugstināt asinsspiedienu pieaugušajiem bez hipertensijas
Freepik.com
Septiņu pētījumu datu analīze, kuros piedalījās vairāk nekā 19 000 pieaugušo ASV, Korejā un Japānā, atklāja skaidru saistību starp sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanos un katru dienu patērēto alkoholisko dzērienu skaitu.

Alkohola lietošana var paaugstināt asinsspiedienu, taču detalizētāka informācija par saistību ir nepilnīga, jo īpaši attiecībā uz saistību ar zemu alkohola patēriņa līmeni, un nav pieejamas meta-analīzes neeksperimentāliem kohortas pētījumiem.

Tika veikta sistemātisku garengriezuma pētījumu meklēšana veseliem pieaugušajiem, kas ziņoja par saistību starp alkohola lietošanu un asinsspiedienu. Pētījuma iznākums bija sistoliskā (SBP) un diastoliskā asinsspiediena (DBP) vidējās atšķirības laikā, kas attēlotas atbilstoši sākotnējam alkohola patēriņam, izmantojot devas-atbildes attiecību.

Analīzē tika iekļauti septiņi pētījumi, kuros piedalījās 19 548 dalībnieki un vidējais novērošanas ilgums bija 5,3 gadi (diapazons 4 – 12 gadi). Tika novērota lineāra pozitīva saistība starp sākotnējo alkohola patēriņu un SBP un DBP izmaiņām laika gaitā, bez ieteikuma par iedarbības ietekmes slieksni. Kopumā vidējais SBP bija par 1,25 un 4,90 mmHg augstāks par 12 vai 48 gramiem ikdienas alkohola patēriņa, salīdzinot ar nelietošanu. Attiecīgi DBP atšķirības bija 1,14 un 3,10 mmHg. Apakšgrupu analīze pēc dzimuma parādīja gandrīz lineāru saistību starp sākotnējo alkohola patēriņu un SBP izmaiņām gan vīriešiem, gan sievietēm, un DBP vīriešiem, savukārt sievietēm identificēja apgrieztu U veida saistību. Alkohola patēriņš bija pozitīvi saistīts ar asinsspiediena izmaiņām gan aziātiem, gan ziemeļamerikāņiem.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka saistība starp alkohola patēriņu un SBP ir tieša un lineāra, un nav pierādījumu par saistības slieksni, savukārt DBP saistība ir atkarīga no dzimuma un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

AVOTS: Federico S, Filippini T, Whelton PK, et al. Alcohol Intake and Blood Pressure Levels: A Dose-Response Meta-Analysis of Nonexperimental Cohort Studies. Hypertension, 2023