PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp kontraceptīviem medikamentiem un depresiju

Doctus
Saistība starp kontraceptīviem medikamentiem un depresiju
Freepik.com
Saskaņā ar jaunu pētījumu sievietēm, kuras lietoja kombinētās kontracepcijas tabletes, bija lielāks depresijas attīstības risks nekā sievietēm, kuras tās nelietoja. Kontracepcijas tabletes palielināja sieviešu risku par 73 procentiem pirmajos divos lietošanas gados.

Pētījumi par perorālo kontracepcijas (POK) līdzekļu ietekmi uz depresijas risku liecina par pretrunīgiem atklājumiem, īpaši pieaugušajiem POK lietotājiem. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt depresijas risku, kas saistīts ar POK lietošanas uzsākšanu, kā arī POK lietošanas ietekmi uz depresijas risku mūža garumā.

Šis bija populācijā balstīts kohortas pētījums, kura pamatā ir dati no 264 557 sievietēm no Apvienotās Karalistes Biobankas. Depresijas sastopamība tika aplūkota, izmantojot intervijas, slimnīcu vai primārās aprūpes datus. Bīstamības koeficients (HR) starp POK lietošanu un depresiju tika novērtēts, izmantojot daudzfaktoru Cox regresiju.

Tika novērots, ka pirmie 2 POK lietošanas gadi bija saistīti ar augstāku depresijas līmeni, salīdzinot ar tām sievietēm, kuras nekad nelietoja POK (HR = 1,71, 95 % TI [1,55 – 1,88]). Lai gan risks nebija tik izteikts pēc pirmajiem 2 gadiem, POK lietošana joprojām bija saistīta ar paaugstinātu depresijas risku mūža garumā (HR = 1,05, 95 % TI [1,01 – 1,09]). Iepriekšēja POK lietošana bija saistīta ar augstāku depresijas līmeni, salīdzinot ar tām, kuras nekad nelietoja POK. Netika novērota nozīmīga saistība starp pieaugušajiem POK lietotājiem, kuri iepriekš bija lietojuši POK (HR = 1,00, 95 % TI [0,95 – 1,04]). Proti, brāļu un māsu analīze sniedza papildu pierādījumus par POK lietošanas cēloņsakarību uz depresijas risku.

Pētījuma rezultāti liecina, ka POK lietošana, īpaši pirmajos 2 gados, palielina depresijas risku. Turklāt POK lietošana pusaudža gados var palielināt depresijas risku vēlāk dzīves laikā. Pētījuma rezultāti atbilst cēloņsakarībai starp POK lietošanu un depresiju, ko apstiprina brāļu un māsu analīze. Šis pētījums uzsver, ka ārstiem un pacientiem jāapzinās šis iespējamais risks, apsverot POK, un ir jāveic individuāli riska un ieguvuma novērtējumi.

AVOTS: Johansson T, Vinther Larsen S, Bui M, et al. Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 2023; 32