PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Satiksmes radītais troksnis palielina infarkta risku

Doctus
Miokarda infarkta risks ir augstāks tiem cilvēkiem, kuri pakļauti lielākam satiksmes radītam troksnim. Nedaudz augstāks risks ir cilvēkiem, kuri pakļauti automašīnu un vilcienu radītajam troksnim, bet zemāks tiem, kuri pakļauti lidmašīnu satiksmes radītajam troksnim.

Šādi secinājumi iegūti Vācijā, novērtējot veselības apdrošinātāju datus par vairāk kā miljonu cilvēku, kas vecāki par 40 gadiem.

Pētījumā dalībniekus, kuri dzīvo Reinas-Mainas rajonā, iedalīja grupās, izmantojot 2005. gadā veiktos satiksmes trokšņa mērījumus. Kad veica datu analīzi par cilvēkiem, kuru nāves cēlonis 2014.-2015. gadā bija miokarda infarkts, atklāta statistiski nozīmīga saistība starp trokšņa līmeni un miokarda infarkta risku.

Zinātnieki skaidro zemāku miokarda infarkta risku lidmašīnu trokšņa gadījumā ar to, ka atšķirībā no automašīnu un vilcienu radītā trokšņa, lidmašīnu troksnis nav ilgstoši skaļāks par 65 decibeliem. Tāpat pētījumā iegūtas norādes, ka satiksmes radītais troksnis ietekmē ne tikai miokarda infarkta ģenēzi, bet arī gaitu.

Šie rezultāti norāda uz saistību starp troksni un miokarda infarktu, tāpēc pētījuma autori uzskata, ka ir laiks sākt efektīvu satiksmes radītā trokšņa ierobežošanu.

Šie dati ir daļa no NORAH (Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health) pētījuma, kas ir Eiropas mēroga pētījums par trokšņa ietekmi uz veselību.

AVOTS: Seidler, A; Wagner, M; Schubert, M; Dröge, P; Pons-Kühnemann, J; Swart, E; Zeeb, H; Hegewald, J. Myocardial Infarction Risk Due to Aircraft, Road, and Rail Traffic Noise: Results of a Case–Control Study Based on Secondary Data Results of a case–control study based on secondary data. Dtsch Arztebl Int, 2016.