PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sausās acs simptomu epidemioloģija pēc kataraktas ķirurģijas

Doctus
Pētījuma mērķis bija novērtēt pēc ķirurģijas sāpju definētu kā sausās acs simptomi biežumu un riska faktorus 6 mēnešus pēc kataraktas operācijas.

Viena centra pētījumā iekļāva 86 pacientus, kuriem veica kataraktas operāciju laikā starp 2016.gada jūniju un oktobri un par kuriem bija informācija par sausās acs simptomiem 6 mēnešu periodā pēc operācijas. Pacientus sadalīja divās grupās: kontroles grupa – pacienti, kuriem nebija sausās acs simptomu 6 mēnešu periodā (definēts pēc 5. Sausās acs aptaujas (DEQ5) skalas <6)– un gadījumu grupa: viegli vai smagi sausās acs simptomi (DEQ5 >=6) 6 mēnešu periodā pēc operācijas.

 Vidējais pētījuma dalībnieku vecums bija 71 ± 8,6 gadi; 95 % (n=82) bija vīrieši. Par sausās acs simptomiem 6 mēnešu periodā pēc operācijas ziņoja 32 % (n=27) pacienti, 10 % (n=8) bija smagi simptomi (DEQ5 >=12). Pacientiem ar sausās acs simptomiem pēc operācijas biežāk bija arī sāpes acīs un specifiskas okulāras sūdzības (dedzināšana acīs, jutība uz vēju un gaismu), salīdzinot ar kontroles grupu bez simptomiem. Neokulāru sāpju diagnoze paaugstināja arī sausās acs simptomu risku pēc kataraktas operācijas (OR=4,4; 95 % TI [1,58 – 12,1]; p<0,005).

Pētnieki secina, ka sausās acs simptomi parādās apmēram katram trešajam pacientam pēc kataraktas operācijas.

 

AVOTS: Iglesias E, Sajnani R, Levitt R, et al.  Epidemiology of Persistent Dry Eye-Like Symptoms After Cataract Surgery. Cornea, July 2018, vol 37, issue 7, p 893-898