PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Statīnu lietošana pasargā no kardiovaskulāriem notikumiem arī pacientus ar reimatoīdo artrītu

Doctus
Pacientiem ar reimatoīdo artrītu ir tāda paša līmeņa kardiovaskulārie ieguvumi bez papildus riskiem no statīnu lietošanas, kā citiem indivīdiem, secināts lielā klīniskā pētījumā.

Pacientiem ar reimatoīdo artrītu ir apmēram par 50 % augstāks kardiovaskulāru notikumu, piemēram, infarkta un insulta, risks, salīdzinot ar vispārējo populāciju. Samazinot zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) holesterīnu, indivīdus ar augstu risku statīni palīdz pasargāt no kardiovaskulāriem notikumiem, bet līdz šim nebija zināms, vai to lietošana ir droša un efektīva arī pacientiem ar iekaisīgām saslimšanām, piemēram, reimatoīdo artrītu.

Lai novērtētu iespējamos riskus un ieguvumus no statīnu lietošanas pacientiem ar reimatoīdo artrītu, kuriem ir mērens risks, tika veikts daudzcentru, nejaušināta iedalījuma, divkārtnepārredzams pētījums, kurā salīdzināja atorvastatīnu ar placebo. Pētījumā iekļāva 3002 pacientus ar reimatoīdo artrītu, kuri bija vismaz 50 gadus veci un kuriem artrīts bija jau ilgāk kā 10 gadus, dalībniekiem nebija aterosklerozes, cukura diabēta vai miopātijas. Dalībniekus nejaušināti iedalīja divās grupās: atorvastatīna 40 mg un placebo.

Divarpus gadu laikā 1,6 % pacientu atorvastatīna grupā un 2,4 % placebo grupā piedzīvoja kardiovaskulāru nāvi, infarktu, insultu, tranzistori išēmisku lēkmi vai jebkādu artēriju revaskularizāciju. Pēc samērošanas, atorvastatīna grupā bija par 40 % zemāks kardiovaskulāru notikumu risks, salīdzinot ar placebo. Pētījuma noslēgumā pacientiem, kuri lietoja atorvastatīnu bija zemāks ZBL holesterīns, kā arī zemāki C reaktīvā olbaltuma rādītāji, salīdzinot ar pacientiem placebo grupā. Blakusparādības abās grupās bija līdzīgas.  

Pētnieki norāda, ka statīnu lietošana pacientiem ar reimatoīdo artrītu samazina holesterīna līmeni tāpat kā  vispārējā populācijā. Pētījuma rezultāti apstiprina, ka statīnu lietošana ir droša pacientiem ar reimatoīdo artrītu. Pētījuma autori rekomendē pacientiem ar reimatoīdo artrītu izrakstīt statīnus atbilstoši nacionālām vai lokālām vadlīnijām, lai pārvaldītu kardiovaskulāros riskus.  

 

AVOTS:Kitas GD, Nightingale P, Armitage J, et al. Trial of atorvastatin for the primary prevention of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis ( TRACE RA ): A multicenter, randomized, placebo controlled trial. Arthritis & Rheumatology, 2019.