PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Traumas bērnībā palielina hronisku sāpju risku pieaugušā vecumā

Doctus
Traumas bērnībā palielina hronisku sāpju risku pieaugušā vecumā
Freepik.com
Fiziska, seksuāla vai emocionāla vardarbība vai nolaidība, atsevišķi vai kopā ar cita veida bērnības traumām, palielina hronisku sāpju un ar to saistīto invaliditātes risku pieaugušā vecumā.

Ir pierādīts, ka nelabvēlīga bērnības pieredze negatīvi ietekmē veselību pieaugušā vecumā. Trūkst aplēšu par saistību starp nelabvēlīgu bērnības pieredzi un hroniskiem sāpju stāvokļiem.

Šī sistemātiskā pārskata un meta-analīzes mērķis bija novērtēt saistību starp nelabvēlīgām bērnības pieredzēm un hroniskām sāpēm un ar sāpēm saistītu invaliditāti pieaugušajiem.

Informācija tika meklēta 10 elektroniskās datubāzēs no to sākuma līdz 2023. gada februārim. Pārskatā tika iekļauti novērojumu pētījumi, kuros tika novērtēta saistība starp tiešajām nelabvēlīgām bērnības pieredzēm (bērnu seksuāla, fiziska, emocionāla vardarbība vai nolaidība) atsevišķi vai kopā ar netiešām nelabvēlīgām bērnības pieredzēm (liecinieki vardarbībai ģimenē, psihiskām slimībām mājsaimniecībā) un pieaugušo hroniskām sāpēm (ilgums ≥3 mēnešus) un ar sāpēm saistītu invaliditāti (ikdienas aktivitātes, ko ierobežo hroniskas sāpes). Recenzentu pāri neatkarīgi ieguva datus un novērtēja neobjektivitātes risku. Lai aprēķinātu apvienotās koriģētās izredžu attiecības [aOR], tika izmantoti izlases efekta modeļi. Tau kvadrāts [T2], 95 % prognozēšanas intervāli [95% PI] un ar I2 izteica neviendabīguma apjomu, un meta-regresijas un apakšgrupu meta-analīzes pētīja neviendabīguma avotus.

Tika identificēti 85 pētījumi par kopumā 826 452 pieaugušajiem, no kuriem 57 pētījumi tika iekļauti meta-analīzēs. Pētījuma kvalitāte kopumā bija laba (n = 70). Izredzes ziņot par hroniskām sāpēm pieaugušā vecumā bija ievērojami lielākas cilvēkiem, kuri bija pakļauti tiešai nelabvēlīgai bērnības pieredzei (aOR = 1,45, 95 % TI [1,38 – 1,53]). Personas, kuras ziņoja par fizisku vardarbību bērnībā, pieaugušā vecumā ievērojami biežāk ziņoja gan par hroniskām sāpēm (aOR = 1,50, 95 % TI [1,39 – 1,64]), gan par ar sāpēm saistītu invaliditāti (aOR=1,46, 95 % TI [1,03 – 2,08]). Jebkuras nelabvēlīgas bērnības pieredzes iedarbība atsevišķi vai kopā ar netiešām nelabvēlīgām bērnības pieredzēm ievērojami palielina hronisko sāpju iespējamību pieaugušā vecumā (aOR = 1,53, 95 % TI [1,42 – 1,65]) un ar sāpēm saistītas invaliditātes (aOR = 1,29; 95 % TI [1,01 – 1,66]) iespējamību. Hronisku sāpju risks pieaugušā vecumā ievērojami palielinājās no vienas nelabvēlīgas bērnības pieredzes  (aOR=1,29, 95 % TI [1,22 – 1,37]) līdz četrām vai vairākām nelabvēlīgām pieredzēm (aOR=1,95, 95 % TI [1,73 – 2,19]).

Atsevišķas vai kumulatīvas nelabvēlīgas pieredzes bērnībā ir saistītas ar hroniskām sāpēm pieaugušā vecumā un ar sāpēm saistītu invaliditāti.

AVOTS: Bussières A, Hancock MJ, Elklit A, et al. Adverse childhood experience is associated with an increased risk of reporting chronic pain in adulthood: a stystematic review and meta-analysis. European Journal of Psychotraumatology, 2023; 14 (2)