PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Traumatiski notikumi bērnībā saistīti ar galvassāpēm pieaugušā vecumā

Doctus
Traumatiski notikumi bērnībā saistīti ar galvassāpēm pieaugušā vecumā
Freepik.com
Saskaņā ar meta-analīzes rezultātiem, cilvēki, kuri bērnībā ir piedzīvojuši traumatiskus notikumus, piemēram, vardarbību, nolaidību vai sadzīves disfunkciju, pieaugušā vecumā var piedzīvot galvassāpes.

Galvassāpes ir viens no galvenajiem nespējas cēloņiem visā pasaulē. Lai gan ir ziņots par saistību starp nelabvēlīgu bērnības pieredzi un primārajām galvassāpēm, kopējais saistības apjoms nav zināms Pētījuma mērķi bija novērtēt ≥1 nelabvēlīgas bērnības pieredzes (ACE) kopējo ietekmi uz primārajiem galvassāpju traucējumiem pieaugušā vecumā un pārbaudīt hipotēzi, ka ACE, kas klasificētas kā "draudi" vai "atņemšana", ir izteikta ietekme uz primārajām galvassāpēm.

Pētījumi tika atlasīti no PubMed, EMBASE, Medline, Web of Science, Google Scholar un Biological Psychiatry līdz 2023. gada 16. martam (PROSPERO, CRD42020223403). Atlasītie raksti ietvēra: novērojumus ar salīdzināmo grupu, ACE, kas radās pirms 18 gadu vecuma, un primārās galvassāpes, kas radās pēc 21 gadu vecuma. Apvienotās izredžu attiecības (OR) tika aprēķinātas, izmantojot daudzfaktoru lineāro nejaušības efektu modeli. Stāstījuma pārskats ietvēra teorijas, kas apraksta, kā ACE ietekmē cilvēka attīstību un slimības visā dzīves laikā. Pētnieki izvēlējās teoriju no stāstījuma pārskata un pārbaudīja ACE, kas iedalītas kategorijās saskaņā ar šo teoriju.

Tika identificēti 32 pētījumi, no kuriem 28 bija piemēroti meta-analīzei (n = 154 739 dalībnieki, 19 valstis). Viena vai vairākas nevēlamas bērnības pieredzes bija saistītas ar primārām galvassāpēm (OR = 1,48; 95 % TI [1,36 – 1,61]; augstas kvalitātes pierādījumi, 134 696 dalībnieki). Palielinoties ACE skaitam, palielinājās primāro galvassāpju iespējamība [diapazons: 1 ACE OR = 1,24; 95 % TI [1,14 - 1,35];  4 vai vairāk ACE OR = 2,09; 95 % TI [1,83 – 2,38], p-vērtība tendencei <0,0001) . Stāstījuma pārskatā tika pārbaudīta neiroloģiskās attīstības teorija, kas klasificē ACE kā apdraudējumu vai trūkumu, un abas bija neatkarīgi saistītas ar primārajām galvassāpēm (attiecīgi OR = 1,46; 95 % TI [1,32 – 1,60]) un OR = 1,35; 95 % TI [1,23 – 1,49], ņemot vērā neviendabīgumu (p = 0,021)).

Šis sistemātiskais pārskats un meta-analīze apstiprina, ka traumatiski notikumi bērnībā ir svarīgi riska faktori primārajiem galvassāpju traucējumiem pieaugušā vecumā.

AVOTS: Sikorski C, Mavromanoli AC, Manji K, et al. Adverse Childhood Experiences and Primary Headache Disorders: A Systematic Review, Meta-analysis, and Application of a Biological Theory. Neurology, 2023; 10.1212/WNL.0000000000207910