PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai glikozes līmeņa paškontrole ir nepieciešama pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu?

Doctus
ASV veiktā pētījumā noskaidroja, ka glikozes līmeņa paškontrole ar glikometru neuzlabo cukura diabēta kontroli 2.tipa cukura diabēta pacientiem, kuri nelieto insulīnu.

Par glikozes līmeņa paškontroles (GLP) nepieciešamību 2.tipa cukura diabēta pacientiem, kuri nelieto insulīnu, iepriekš jau ir diskutēts, bet pētījumi, kas apliecinātu paškontroles nozīmīgumu netika veikti.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt 3 GLP pieeju efektu uz HbA1c līmeni un dzīves kvalitāti pacientiem ar neinsulinējamu 2.tipa cukura diabētu.

Šis bija atvērta tipa nejaušināta iedalījuma pētījums 15 primārās veselības aprūpes centros laika periodā 2014.gada janvāris – 2015.gada jūlijs. Pētījumā iekļāva pacientus ar neinsulinējamu 2.tipa cukura diabētu, kuri bija vecāki par 30 gadiem un kuriem Hba1c bija virs 6,5 %, bet zemāks par 9,5 %. No 1032 atlasītajiem pacientiem, 450 tika nejaušināti iedalīti 3 grupās: viena grupa neveica GLP, viena grupa veica GLP vienu reizi dienā un viena grupa veica GLP vienu reizi dienā un uzreiz ziņoja par rezultātu.

Pētījuma primārais iznākums bija HbA1c līmeņa izmaiņas un dzīves kvalitātes mērījums 52. nedēļā.

Kopumā grupās nejaušināti tika iedalīti 450 pacienti un 418 (92,9 %) pētījumu pabeidza. 52.nedēļā nekonstatēja atšķirības HbA1c līmenī starp grupām (p>0,05; aprēķinātā samērotā vidējā HbA1c atšķirība starp grupām: GLP ar ziņošanu pret neveiktu GLP, -0,09 %, 95 % [-0,31 % - 0,14 %]; GLP pret neveiktu GLP, -0,05 %, 95 % [-0,27 % - 0,17 %]). Tāpat netika konstatētas arī statistiski ticamas atšķirības attiecībā uz dzīves kvalitāti. Netika konstatētas arī atšķirības blakusparādību biežumā, veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanā vai insulīna terapijas uzsākšanā.

Pētnieki secināja, ka pacientiem ar neinsulinējamu 2.tipa cukura diabētu, nav klīnisku vai statistisku atšķirību glikēmijas kontrolē vai dzīves kvalitātē, veicot glikozes līmeņa paškontroli vai neveicot to.

AVOTS: Young LA, Buse JB, Weaver MA, et al. Glucose Self-monitoring in Non–Insulin-Treated Patients With Type 2 Diabetes in Primary Care Settings. JAMA Internal Medicine, 2017