PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselības jautājumu izpratne ir saistīta ar mirstības risku

Doctus
Pasaules Veselības organizācija ir atklājusi, ka veselības izpratnei ir būtiska nozīme sabiedrības veselībā. Piemēram, zema veselības jautājumu izpratne ir saistīta ar sliktākām zināšanām par hroniskām saslimšanām, sliktāku garīgo un fizisko veselību un augstākiem hospitalizēšanas rādītājiem. 

Veselības jautājumu izpratne ir definēta kā pakāpe, kādā persona ir gatava iegūt, apstrādāt un izprast veselības informāciju un pakalpojumus, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz savu veselību.

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp vāju veselības jautājumu izpratni un mirstību vecākiem pieaugušajiem.

Pētījums tika veikts Anglijā un tajā tika iesaistīti 7857 pieaugušie vecumā virs 52 gadiem, visi dalībnieki tika novēroti ilgāk par 12 mēnešiem. Uzsākot pētījumu, dalībnieki aizpildīja testu, ar kuru novērtēja dalībnieku veselības jautājumu izpratni, kurā pārbaudīja rakstītas instrukcijas izpratni par aspirīna lietošanu.  Galvenais pētījuma iznākums bija miršanas fakts.

Veselības jautājumu izpratne tika kategorizēta kā augsta (maksimālais punktu skaits, 67,2%), vidēja (viena kļūda, 20,3%) vai zema (vairāk kā viena kļūda, 12,5%). Novērošanas laikā (vidēji 5,3 gadi) tika konstatēti  621 nāves gadījumi: 321 (6,1%) augstas izpratnes grupā, 143 (9%) vidējas izpratnes grupā un 157 (16%) zemas izpratnes grupā.

Pēc samērošanas pēc pacientu raksturojošiem parametriem, sociālekonomiskā stāvokļa, veselības stāvokļa, pētījumu uzsākot, un uzvedības paradumiem, draudu attiecība visu cēloņu mirstībai dalībniekiem ar vāju veselības jautājumu izpratni bija 1,4 (95% TI [1,15-1,72]) un ar vidēju izpratni draudu attiecība bija 1,15 (95% TI [0,94-1,41]), salīdzinot ar augstu veselības jautājumu izpratni.

Samērojot rādītājus pēc kognitīvajām spējām, draudu attiecība zemas izpratnes grupā samazinājās līdz 1,26 (95% TI [1,02-1,55]).

Pētījuma noslēgumā autori secināja, ka trešajai daļai Anglijas vecāko iedzīvotāju ir problēmas ar veselību saistītas informācijas izlasīšanu un saprašanu. Sliktāka izpratne ir saistīta ar augstāku mirstības risku.

Pirmavots: Bostock S, Steptoe A. Association between low functional health literacy and mortality in older adults: longitudinal cohort study. BMJ, 2012; 344 .