PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā miega ilguma pagarināšana ietekmē pacientus ar virssvaru?

Doctus
Kā miega ilguma pagarināšana ietekmē pacientus ar virssvaru?
Pixabay.com
Īss miegā pavadītais laiks ir viens no aptaukošanās riska faktoriem. Vai, pagarinot miegā pavadīto laiku ir iespējams mazināt šo risku, līdz šim nav zināms.

Lai noskaidrotu miegā pavadītā laika pagarināšanas efektu uz objektīvi novērtētu enerģijas uzņemšanu, patēriņu un ķermeņa masu reālās dzīves apstākļos pieaugušajiem ar virssvaru un nepietiekamu miega ilgumu ikdienā, tika veikts pētījums. Šis bija viencentra nejaušināts klīniskais pētījums, kas ilga no 2014.gada novembra līdz 2020.gada oktobrim. Dalībnieki bija vecumā no 21–40 gadiem ar ķermeņa masas indeksu 25,0–29,9 un ieradumu gulēt mazāk kā 6,5 stundas naktī. Pēc divu nedēļu ilga perioda, kad dalībnieki gulēja savu ierasto miega laiku, viņi tika pēc nejaušības principa iedalīti vai nu grupā, kas saņēma individualizētas miega higiēnas konsultācijas, lai pagarinātu miega ilgumu uz 8,5 stundām naktī, vai arī grupā, kas turpināja gulēt savā ierastajā režīmā. Visiem dalībniekiem bija jāturpina savas ikdienas gaitas kā ierasts, bez papildu diētas rekomendācijām vai fiziskām aktivitātēm.

Primārais pētījuma iznākums bija izmaiņas enerģētiskās vērtības uzņemšanā no izejas rādītājiem katram dalībniekam, kas tika objektīvi novērtēts aprēķinot kopējo enerģijas patēriņu un izmaiņas ķermeņa enerģētiskās vērtības rezervēs. Izmaiņas ķermeņa enerģētiskās vērtības rezervēs tika aprēķinātas, izmantojot datus no ikdienas svēršanās rādītājiem mājās un ķemeņa kompozīcijas izmaiņām no divkāršās enerģijas rentgenstaru absorptiometrijas. Miega ilgumu monitorēja ar aktiogrāfa palīdzību.

Tika analizēti dati no 80 pēc nejaušības principa grupās iedalītiem dalībniekiem (vidējais vecums 29,8 gadi, no tiem 41 vīrietis). Miega ilgums miega perioda paildzināšanas grupā pieauga par vidēji 1,2 h naktī (95 % TI 1,0–1,4 stundas; p < 0,01). Šajā grupā tika novērots ievērojams samazinājums enerģijas uzņemšanā salīdzinājumā ar kontroles grupu (-270 kcal/dienā; 95 % TI -393– -1,47 kcal/dienā; 0 <0,001). Izmaiņas miega ilgumā inversi korelēja ar izmaiņām enerģijas patēriņā (r= -0,41; 95 % TI -0,59– -0,20; p < 0,001).

Šajā pētījumā atklāja, ka miega ilguma pagarināšana samazina nepieciešamību uzņemt papildu enerģiju dienas laikā un rezultējas ar negatīvu enerģijas līdzsvaru reālas dzīves apstākļos starp pieaugušajiem ar virssvaru un kuri ieraduma pēc gulēja nepietiekami ilgi. Miega kvalitātes un ilguma uzlabošana varētu būt daļa no aptaukošanās profilakses pasākumiem un svara mazināsānas programmām.

Avots: Tasali E, Wroblewski K, Kahn E, Kilkus J, Schoeller DA. Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online February 07, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2021.8098