PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā mīksto zoļu apavi ietekmē mazbērna gaitu?

Doctus
Kā mīksto zoļu apavi ietekmē mazbērna gaitu?
Pixabay.com
Pirmie soļi un turpmākā gaitas attīstība mazbērnu vecumā ir ļoti svarīga motoro prasmju ietvaros. Staigāšanas paterni starp mazbērniem ir ļoti dažādi, un tos ietekmē unikāli biomehāniski procesi, tos nevar salīdzināt starp jau ilgstoši staigājošu bērnu un to, kurš sper pirmos soļus. Šobrīd ir samērā maz ziņu par to, kā apavi ietekmē tikko staigāt sākušos mazbērnus un viņu gaitu.

Tāpēc tika veikts kvazieksperimentāls pre-post pētījums, kurā skaidrots, vai spatiotemporālie gaitas parametri un pēdas un apakšstilba kinemātika atšķiras gadījumos, kad staigā ar basu kāju un kad mīkstas zoles apavos mazbērniem, kas nesen sākuši staigāt. Pētījums bija neliels, tajā piedalījās 18 mazbērni, kuru vecāki piekrita dalībai pētījumā. Lūdza atsaukties tos vecākus, kuru bērns staigā ne vairāk kā 16 nedēļas, nav konstatētas kādas blakusslimības vai jau zināmi gaitas traucējumi. Pētījuma laboratorijā ieguva datus par vecumu, dzimumu, augumu, svaru, neatkarīgas staigāšanas ilgumu. Ar GAITRite® Electronic Walkway un 12-kameru Vicon MX sistēmu palīdzību tika noteikti telpiskie, temporālie un kinemātiskie dati. Pētījumā tika izvēlēti komerciāli pieejami apavi bērniem ar mīkstu zoli. Apavu izvēle balstījās uz pieejamību valstī. Viena kurpe svēra 30 gramus, zoles biezums bija 3 mm. Zolei bija neliela rezistence to liecot longitudināli un torsionāli.

No 18 sākotnējiem dalībniekiem, tikai 14 tika ievākti visi nepieciešamie dati. No šiem bērniem vidējais vecums bija 13,3 mēneši, vidējais augums 77,6 cm, vidējais svars 11,1 kg. Mazbērnu vidējais staigāšanas laiks bija 7,2 nedēļas. Soļa garums (cm) bija vienīgā statistiski nozīmīgā atšķirība spatiotemporālās gaitas novērtējumā starp staigāšanu basām kājām un ar staigāšanu apavos (vidējā atšķirība (MD) = -2,85 cm, 95 % TI = 0,31–5,39, p= 0,03). Ātrums (cm/sekundē) tika vismazāk ietekmēts valkājot apavus (d=0,01).

Tika novērotas nelielas, bet statistiski nozīmīgas atšķirības starp staigāšanu basām kājām un ar apaviem dažos kinemātiskajos lielumos. Staigāšana apavos bija iemesls nozīmīgam samazinājumam gūžas locītavas abdukcijas/adukcijas kustību apjomā (leņķis) (MD = 1,79°, 95 % TI -3,51– -0,07, p = 0,04), ceļa locītavas fleksijā (MD = -7,63°, 95 % TI = 2,70–12,55, p = 0,01), ceļa fleksijas/ekstensijas kustību apjomā (MD = 6,25°, 95 % TI= -10,49– -2,01, p = 0,01) un lielākā subtalārās locītavas eversijā (MD = 2,85°, 95 % TI 5,29– -0,41, p = 0,03) salīdzinājumā ar staigāšanu basām kājām. Tāpat bija statistiski nozīmīgs pieaugums atšķirībās, kad bērns staigā basām kājām un kad apavos ceļa locītavas ekstensijas rādītājos (p=0,04), ceļa locītavas kustību apjomā (p = 0,01) un potītes ekstensijā (p =0,03).

Kaut arī iegūtie rezultāti un atšķirības starp staigāšanu apavos ar mīkstu zoli un basām kājām ir nelielā apmērā, klīniskais nozīmīgums šim atradumam vēl ir neskaidrs. Mazuļi ar apaviem veica stīvākas kustības ceļa locītavā, tomēr jāņem vērā, ka pētījuma rezultātus varēja ietekmēt ļoti daudzi faktori, t.sk. attiecīgu apavu nēsāšanas pieredze, uzdevumu veikšana svešā vidē. Pētījuma veicēji aicina turpināt pētījumus par mīksto zoļu apavu izmantošanu jauno staigātāju vidū, lai izprastu, kā attiecīgās izmaiņas dažādos parametros ietekmē iznākumu klīniski.

Avots: Williams C, Kolic J, Wu W, Paterson K (2021) Soft soled footwear has limited impact on toddler gait. PLoS ONE 16(5): e0251175. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251175