PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Meklējot līdzsvaru starp kanabinoīdu lietošanu – riski un ieguvumi

Doctus
Meklējot līdzsvaru starp kanabinoīdu lietošanu – riski un ieguvumi
Pixabay.com
2019.gada dati rāda, ka pasaulē vairāk kā 23,8 miljoniem cilvēku ir kanabinoīdu atkarības sindroms – tā ir trešā biežāk lietotā viela pasaulē pēc alkohola un cigaretēm. Lai izvērtētu, kā cannabis, kanabinoīdi un uz marihuānas bāzes esoši medikamenti ietekmē cilvēka veselību, tika veikts lietussarga pārskats no tādām datu bāzēm kā PubMed, PsychInfo, Embase.

Pārskatā tika iekļautas 101 meta–analīze (noverojuma pētījumi 50, nejaušināti kontrolēti pētījumi 51). No nejaušināti kontrolētu pētījumu datiem tika secināts, ka cannabis bāzes medikamenti paaugstina risku attīstīties blaknēm no CNS (iespēju attiecība 2,84 [95 % TI 2,16–3,73]), psiholoģiskiem efektiem (3,07 [1,79–5,26]) un redzes traucējumiem (3,00 [1,79–5,03]); tajā pašā laikā mazina nelabu dūšu/vemšanu, sāpes, spastiskumu. Kanabidiols par 50 % samazina epilepsijas provocētas lēkmes (0,59 [0,38–0,92]) un ar lēkmēm saistītu notikumu biežumu (0,59 [0,36–0,96]), bet tajā pašā laikā paaugstina pneimonijas, kuņģa–zarnu trakta blakņu un somnolences risku. Tāpat epilepsijas gadījumā ziņots par paaugstinātu caurejas risku (2,25 [1,33–3,81]). Hronisku sāpju gadījumā marihuānas bāzes medikamenti vai kanabinoīdi sāpes mazina par 30 % (0,59 [0,37–0,93]) dažādu sāpju sindromu gadījumā (n =7), bet paaugstina pacientu psiholoģisko distresu.

Vispārējā populācijā cannabis pasliktina pozitīvus psihotiskos simptomus (5,21 [3,36–8,01]) un psihiatriskos simptomus kopumā (7,49 [5,31–10,42]), tāpat arī negatīvus psihotiskos simptomus un kognīciju. Citādi veseliem pacientiem kanabinoīdi mazina sāpju izpausmes (0,74 [0,59–0,91]) un diskomfortu (0,60 [0,41–0,88]). Iekaisīgo zarnu slimību gadījumā kanabinoīdi uzlabo dzīves kvalitāti (0,34 [0,22–0,53]). Multiplās sklerozes pacientiem kanabinoīdi mazina spastiskumu, sāpes, bet paaugstina risku nelabumam, sausai mutes gļotādai, nelabai dūšai, somnolencei. Vēža pacientiem kanabinoīdi uzlabo miega kvalitāti, bet uzrāda kuņģa–zarnu trakta blaknes.

Kopumā cannabis un tā atvasināti medikamenti un kanabinoīdi uzrādīja sliktu panesību dažādu slimību ārstēšanas procesā. Tāpat pierādīts, ka autovadītājiem pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, grūtniecības laikā lietotiem marihuānas izstrādājumiem ir negatīva ietekme uz augli un vispārējā poplācijā pieaug psihožu, suicīda mēģinājumu, depresijas un mānijas sastopamība.

Pārliecinoši pierādījumi atbalsta izvairīšanos no cannabis pusaudža un jauna pieaugušā vecumā, tāpat tas būtiski cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumu predispozīciju, grūtniecēm, autovadītājiem. Cannabis medikamenti var būt efektīvi pacientiem ar multiplo sklerozi, hroniskām sāpēm, iekaisīgo zarnu slimību un paliatīvā medicīnā, taču ne bez līdzpastāvošām blaknēm.

Avots: Solmi M, De Toffol M, Kim J Y, Choi M J, Stubbs B , Thompson T et al. Balancing risks and benefits of cannabis use: umbrella review of meta-analyses of randomised controlled trials and observational studies BMJ 2023; 382 :e072348 doi:10.1136/bmj-2022-072348