PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pašnāvības risks pacientiem ar demenci

Doctus
Pašnāvības risks pacientiem ar demenci
Pixabay.com
Uzskata, ka pacientiem ar demenci varētu būt paaugstināts suicīda risks, taču nav skaidrs, vai tas ir universāli apgalvojams par visiem demences pacientiem. Tāpēc, riska grupu identificēšana ir nepieciešama, lai novērstu potenciālo kaitējumu dzīvībai un nodrošinātu pilnvērtīgāku klīnisko aprūpi demences pacientiem.

Lai noskaidrotu, kāda ir saistība starp demenci un pašnāvības risku vispārējā populācijā, kā arī lai identificētu riska grupas, tika veikts populācijas gadījumu kontroles pētījums Anglijā laika posmā no 2001.gada līdz 2019.gadam. Dati tika ievākti gan no primārās, gan sekundārās aprūpes centriem. Pašnāvības risks tika aprēķināts, nosakot iespēju attiecības (IA) rādītāju, pielāgojot pēc dzimuma un vecuma.

Kopējā pētījuma kopa bija 594 674 pacienti, no tiem 580 159 (97,6 %) bija kontroles (vidējais vecums nāves brīdī 81,6 gadi, 50 % vīrieši), kopumā fiksēti 14 515 pašnāvības gadījumi (vidējais vecums nāves brīdī 47,4 gadi, 74,8 % vīrieši). Starp tiem, kas veica pašnāvību, 95  pacienti (1,9 %) bija fiksēta demences diagnoze (vidējais vecums nāves brīdī 79,5 gadi, vidējais novērošanas periods 2,3 gadi). Netika novērota statistiski nozīmīga saistība starp demenci un pašnāvības risku (pielāgotā IA 1,05; 95 % TI 0,85–1,29). Tomēr, pašnāvības risks bija ievērojami augstāks to pacientu vidū, kam demences diagnoze noteikta pirms 65 gadu vecuma (pielāgotā IA 2,82; 95 % TI 1,84–4,33), kas pašnāvību veica pirmajos trīs mēnešos pēc diagnozes noteikšanas (pielāgotā IA 2,47; 95 % TI 1,49–4,09) un tiem pacientiem, kam bija demence un kāda cita psihiatriska blakusslimība (pielāgotā IA 1,52; 95 % TI 1,21–1,93). Kopumā šiem pacientiem pašnāvības risks bija 6,69 reizes augstāks (95 % TI 1,49–30,12) nekā pacientiem bez demences.

Avots: Alothman D, Card T, Lewis S, Tyrrell E, Fogarty AW, Marshall CR. Risk of Suicide After Dementia Diagnosis. JAMA Neurol. Published online October 03, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.3094