PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Perifērisko artēriju slimība: risku atšķirības starp dzimumiem

Doctus
Perifērisko artēriju slimība: risku atšķirības starp dzimumiem
Pixabay.com
Sievietēm ar perifērisko artēriju slimību (PAS) bieži vien novēro atpiskus simptomus, vēlāku hospitalizāciju un sliktāku prognozi, tāpēc risku identifikācija un to pārvaldība ir ļoti svarīga. Šajā pētījumā novērtētas PAS riska faktoru atšķirības starp dzimumiem.

Pētījumā tika iekļauti 500 207 Apvienotās Karalistes Biobankas reģistrā esošie pacienti (54,5 % sievietes, vidējais vecums 56,5 gadi) bez iepriekšējas hospitalizācijas PAS dēļ anamnēzē. Tika izvērtēti tādi riska faktori kā asinsspiediens, smēķēšana, diabēts, lipīdu profils, aptaukošanās, insulta vai miokarda infarkta anamnēze, socioekonomiskais statuss, nieru funkcija, CRO un alkohola patēriņš. Lai noteiktu dzimumam specifisku hospitalizācijas vai nāves sastopamību PAS dēļ, tika izmantotas Cox un Poisson regresijas analīzes, aprēķinātas draudu attiecības (HR).

Vidēji 12,6 gadu laikā PAS attīstījās 2658 sievietēm un 5002 vīriešiem. Pēc vecuma pielāgoti sastopamības rādītāji bija augstāki vīriešu vidū. Lielākā daļa riska faktoru bija nozīmīgi abiem dzimumiem PAS attīstībā. Salīdzinājumā ar vīriešiem, sievietēm, kas bija smēķētājas vai anamnēzē bija insults vai miokarda infarkts, risks attīstīties PAS bija augstāks (attiecībā pret tām sievietēm, kas nav smēķējušas vai nav insulta/miokarda infarkta anamnēzē): draudu attiecība sieviete:vīrietis (HRH) 1,18 (95 % TI 1,04–1,34), 1,26 (95 % TI 1,02–1,55) un 1,50 (95 % TI 1,25–1,81), attiecīgi. Augstāks augsta blīvuma holesterīna (ABL) līmenis aprēķināts kā PAS risku mazinošs faktors sievietēm (RHR 0,81 [0,68–0,96]). Zemāks ABL līmenis serumā (≤ 2 mmol/l) saistīts ar augstāku PAS risku sievietēm (RHR 1,20 [1,02–1,41]), kamēr augstāks ABL līmenis (> 4 mmol/l) asociēts ar zemāku PAS risku sievietēm, bet augstāku PAS risku vīriešiem (RHR 0,50 [0,38–0,65]).

Kaut arī PAS sastopamība ir augstāka vīriešiem, smēķēšana un infarkta vai insulta anamnēze ar PAS risku stingrāk saistīta tieši sieviešu vidū. Augsts ABL līmenis kā protektīvs faktors konstatēts sieviešu, bet ne vīriešu vidū.

Avots: Xu, Y., Harris, K., Pouncey, A. L., Carcel, C., Low, G., Peters, S. A. E., & Woodward, M. (2023). Sex differences in risk factors for incident peripheral artery disease hospitalisation or death: Cohort study of UK Biobank participants. PloS one, 18(10), e0292083. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292083