PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp incidentu demenci un agrīni, vidēji vai vēlīni diagnosticētu depresiju

Doctus
Saistība starp incidentu demenci un agrīni, vidēji vai vēlīni diagnosticētu depresiju
Pixabay.com
Depresijas simptomi vēlīni dzīves laikā saistīti ar potenciāli līdzpastāvošu demences diagnozi – daļā gadījumu depresija var būt pirmais preklīniskais demences simptoms. Šajā pētījumā tika skaidrots, vai depresija, kas sākusies dzīves laikā agrīni vai vidējā vecumā arī saistāma ar paaugstinātu demences risku.

Šis bija populācijas pētījums Dānijā (sākts 1977.gadā, pabeigts 2020.gada aprīlis–2023.gada marts). Dalībnieki no vispārējās populācijas ar depresijas diagnozi (pēc SSK–10 kritērijiem), pielāgojot pēc vecuma un dzimuma, tika ielikti pārī ar pētījuma dalībnieku bez depresijas diagnozes. Pētījuma dalībnieki novēroti no 1977.–2018.gadam. No pētījuma izslēgti tie indivīdi, kam novērošanas periods bija īsāks par gadu, jaunāki par 18 gadiem vai tie, kam jau ir zināma demences diagnoze. Galvenas pētījuma iznākums bija incidenta demence, definēta pēc SSK–10 klasifikācijas. Ar statistiskās analīzes rīkiem tika skaidrots, kāda ir depresijas saistība ar demenci, pielāgojot pēc pētījuma dalībnieka izglītības līmeņa, ienākumiem, kardiovaskulāras slimības, HOPS, diabēta, trauksmes spektra traucējumu, bipolāro traucējumu anamnēzes, kā arī kaitīgo vielu lietošanas ieradumiem.

Pētījumā kopā tika fiksēti 246 499 dalībnieki (vidējais [IQR] vecums 50,8 [34,7–70,7] gadi; 64,7 % sievietes) ar depresiju un 1 190 302 indivīdi (vidējais [IQR] vecums 50,4 [34,6–70,0] gadi, 64,6 % sievietes) bez depresijas. Apmēram divas trešdaļas ar depresiju tika diagnosticēti pirms 60 gadu vecuma (684 974; 67,7 %). Šajā pētījumā aprēķinātais risks attīstīties demencei starp tiem, kam ir depresija, bija 2,41 reizes augstāks salīdzinājumā ar tiem, kam depresijas nebija (95 % TI 2,35–2,47). Risks saglabājas nozīmīgs arī gadījumā, ja depresija diagnosticēta agrīni (18–44 gadi: draudu attiecība [HR] 3,08; 95 % TI 2,64–3,58), vidējā vecumā (45–59 gadi: HR 2,95; 95 % TI 2,75–3,17) un vēlīni (≥ 60 gadi: HR 2,31; 95 % TI 2,25–2,38). Risks augstāks bija vīriešiem (HR 2,98; 95 % TI 2,84–3,12) salīdzinājumā ar sievietēm (HR 2,21; 95 % TI 2,15–2,27).

Pētnieki secina, ka persistējošā saistība starp depresiju un demenci arī agrīnā un vidējā vecumā norāda uz depresiju kā riska faktoru demences attīstībai dzīves laikā.

Avots: Elser H, Horváth-Puhó E, Gradus JL, et al. Association of Early-, Middle-, and Late-Life Depression With Incident Dementia in a Danish Cohort. JAMA Neurol. Published online July 24, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.2309