PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp statīnu lietošanu un zemāku mirstību stacionētajiem pacientiem ar Covid-19

Doctus
Saistība starp statīnu lietošanu un zemāku mirstību stacionētajiem pacientiem ar Covid-19
Freepik
Cilvēkiem, kuri lieto statīnus holesterīna pazemināšanai ir par apmēram 50 % zemāka iespējamība nomirt stacionārā no Covid-19, salīdzinot ar tiem, kuri statīnus nelieto.

Covid-19 var rezultēties hiperiekaisuma stāvoklī, kas savukārt var izraisīt akūta elpošanas distresa sindromu (ARDS), miokarda ievainojumus un trombotiskas komplikācijas. Statīni, kuriem, kā zināms, ir pretiekaisuma un antitrombotiskas īpašības, ir pētīti citu vīrusu infekciju fona apstākļos, taču to ieguvums nav novērtēts saistībā ar Covid-19. Šī bija retrospektīva pacientu, kuri tika hospitalizēti ar Covid-19 diagnozi, datu analīze. Iepriekšēja statīnu lietošana tika novērtēta, izmantojot informāciju par lietotajiem medikamentiem, kas pieejama elektroniskajā zāļu reģistrā. Tika izveidots daudzfaktoru loģistiskās regresijas modelis, lai noskaidrotu statīnu lietošanas saistību ar Covid-19 iznākumu. Primārais pētījuma iznākums bija mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc hospitalizācijas. Pētījuma periodā stacionārā kopumā tika uzņemti 2626 pacienti, no kuriem 951 (36,2%) iepriekš bija lietojuši statīnus. Analīzes modelim tika izvēlēti 1296 pacienti (648 statīnu lietotāji un 648 statīnu nelietotāji), modelis uzrādīja, ka statīna lietošana ir saistīta ar zemāku mirstību (OR=0,47; 95 % TI [0,36 – 0,62]; p<0,001).  

Pētnieki secina, ka statīnu lietošana pirms saslimšanas ar Covid-19 ir saistīta ar zemākiem mirstības rādītājiem stacionārā.

AVOTS: Gupta A, Madhavan MV, Poterucha TJ, et al. Association between antecedent statin use and decreased mortality in hospitalized patients with COVID-19. Nature Communications, 2021; 12 (1)