PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Selektīvi serotonīna atpakaļsaistes inhibitori vīriešiem ar priekšlaicīgu ejakulāciju

Doctus
Selektīvi serotonīna atpakaļsaistes inhibitori vīriešiem ar priekšlaicīgu ejakulāciju
Pixabay.com
Priekšlaicīga ejakulācija (PE) ir samērā bieži sastopama problēma vīriešu vidū, tā var būt iemesls problēmām gan attiecībās ar partneri, gan pasliktināt dzīves kvalitāti kopumā. Selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (SSAI) ir visbiežāk izmantotie antidepresanti PE ārstēšanā.

Šā sistemātiskā pārskata autori analizēja SSAI ieguvumus un efektus PE ārstēšanā ar SSAI. Lai iegūtu datus, pētījuma veicēji izmantoja vairākas zinātniskās datu bāzes (Cochrane Library, MEDLINE, Embase, Scopus, CINAHL), klīnisko pētījumu reģistrus un citus datu avotus bez publikācijas valodas ierobežojumiem. No datu bāzēm tika iekļauti nejaušināti kontrolēti klīniskie pētījumi (paralēlo grupu un šķērsgriezuma pētījumi), kuros vīriešiem ar PE tika ordinēts kāds SSAI vai placebo.

Primārie pētījuma iznākumi bija pacienta vērtējums par izmaiņām pēc ārstēšanās, apmierinātība ar dzimumaktu un atteikšanās no dalības pētījumā SSAI blakņu dēļ. Sekundārie iznākumi bija pacienta vērtējums par spēju ejakulāciju kontrolēt, vīrieša distress par PE, blaknes un intravaginālās ejakulācijas latentuma laiks (IELL).

Tika identificēts 31 pētījums ar 8254 dalībniekiem, kas pēc nejaušības principa saņēma vai nu SSAI vai placebo. Primārie iznākumi – SSAI ar lielāku varbūtību uzlabo ejakulācijas procesu (pacientiem to definējot kā labāku vai daudz labāku), salīdzinot ar placebo (riska attiecība (RR) 1,92, 95 % TI 1,66–2,23; vidējas ticamības pierādījumi). Tāpat tika konstatēts, ka SSAI uzlabo apmierinātību ar dzimumaktu, salīdzinājumā ar placebo (definējot to kā labu vai ļoti labu); RR 1,63, 95 % TI 1,42–1,87; vidējas ticamības pierādījumi). SSAI gadījumā tika novērota biežāka atteikšanās no ārstēšanas, salīdzinājumā ar placebo, esošo blakņu dēļ (RR 3,80, 95 % TI 2,61–5,51; zemas ticamības pierādījumi).

Sekundārie iznākumi – SSAI uzlaboja pacienta vērtējumu par spēju kontrolēt ejakulāciju (definējot to kā labu vai ļoti labu) salīdzinājumā ar placebo (RR 2,29, 95 % TI 1,72–3,05; vidējas ticamības pierādījumi). SSAI lietošana mazina pacientu distresu saistībā ar PE (definējot to kā mazliet vai nemaz; RR 1,54, 95 % TI 1,26–1,88; vidējas ticamības pierādījumi). SSAI saistīts ar biežākām blaknēm ārstēšanas procesā nekā placebo (RR 1,71, 95 % TI 1,48–1,99; vidējas ticamības pierādījumi). SSAI pagarināja IELL salīdzinājumā ar placebo (vidēja atšķirība 3,09 minūtes ilgāk, 95 % TI 1,94–4,25; zemas ticamības pierādījumi).

Autori secina, ka SSAI izmantošana PE ārstēšanā veicina simptomu mazināšanos un uzlabo vispārējo apmierinātību ar dzimumaktu. Jāņem vērā, ka SSAI blakņu profils var būt risks, kā dēļ neliela daļa pacientu varētu atteikties no ārstēšanas.

Avots: Sathianathen NJ, Hwang EC, Mian R, Bodie JA, Soubra A, Lyon JA, Sultan S, Dahm P. Selective serotonin re-uptake inhibitors for premature ejaculation in adult men. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Mar 21;3:CD012799. doi: 10.1002/14651858.CD012799.pub2. PMID: 33745183.