PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Toksikoloģiskā izmeklēšana pēc pašnāvības: biežāk sastopamās vielas

Doctus
Toksikoloģiskā izmeklēšana pēc pašnāvības: biežāk sastopamās vielas
Pixabay.com
Pašnāvību izplatība dažādās populācijās joprojām ir augsta, tāpēc nepieciešams uzlabot stratēģijas to novēršanai. Viens no pašnāvību veidiem ir dažādu zāļvielu letāla pārdozēšana, tāpat bieži sastopami gadījumi, kad vielu iespaidā veikta cita veida paškaitējums. Lai noskaidrotu, kādas vielas lietotas nāves brīdī veicot pašnāvību (t.sk. ar mērķi noindēties), tika veikts šķērsgriezuma pētījums.

Dati tika izgūti no postmortem toksikoloģijas ziņojumiem par 13 664 pašnāvībām Austrālijā. Nāves iemesli tika klasificēti divās grupās: tīšs paškaitējums, saindējoties ar jebkādu vielu un tīšs paškaitējums jebkurā veidā, izņemot saindējoties ar kādu vielu. Tika aprēķināti izplatības rādītāji (PR), lai salīdzinātu dažādu substanču izplatību pašnāvībās, kas saistītas ar mērķtiecīgu saindēšanos ar vielām un kas nav saistītas ar saindēšanos.

Toksikoloģiskie izmeklējumi veikti 13 664 mirušajiem (vidējais vecums 44 [31–57] gadi; 76 % vīrieši). No šīm pašnāvībām 3397 (25 %) bija ar saindēšanos saistītas pašnāvības (vidējais vecums 50 [38–63] gadi, 63 % vīrieši). Pārējās tika klasificētas kā ne ar saindēšanos saistītas pašnāvības (vidējais vecums 42 [29–55] gadil 80 % vīrieši). No biežāk ikdienas praksē izmantojamiem medikamentiem, kas biežāk nāves brīdī konstatēti tieši ar saindēšanos saistītu pašnāvību gadījumā bija: antidepresanti (PR 1,63; 95 % TI 1,54–1,73), benzodiazepīni (PR 2,01; 95 % TI 1,90–2,13), neopioīdu analgētiķi/pretsāpju medikamenti (PR 1,88; 95 % TI 1,78–2,00) un opioīdi (PR 2,72; 95 % TI 2,58–2,87). Alkohols (etanols ≥0,03 d/100ml) gandrīz vienlīdz bieži bija sastopams gan pašnāvībās, kas saistītas ar mērķtiecīgu saindēšanos, gan citos pašnāvību gadījumos (PR 1,07; 95 % TI 1,01–1,14). Tikmēr amfetamīni (PR 0,68; 95 % TI 0,61–0,77) un kanabinoīdi (PR 0,67; 95 % TI 0,60–0,74) biežāk fiksēti tajos pašnāvību gadījumos, kad nav notikusi mērķtiecīga saindēšanās, bet veikts cita veida paškaitējums. Ar saindēšanos saistītu pašnāvību gadījumos toksikoloģiskos izmeklējumos bieži fiksētas vairāku sedatīvu medikamentu kombinācijas.

Pētījuma autori secina, ka pašnāvību gadījumā kopumā raksturīga augsta psihotropo medikamentu izmantošana. Klīnicisti aicināti individuāli izvērtēt katram pacientam izrakstīto medikamentu (antidepresanti, sedatīvi, opioīdi) klāstu, izvērtējot potenciālo saindēšanās un letālo kombināciju risku.

Avots: Lim JS, Buckley NA, Cairns R, Schumann J, Schaffer AL, Chitty KM. Substances Detected During Coroner Postmortem Toxicology Analyses in Poisoning- and Nonpoisoning-Related Suicides. JAMA Psychiatry. Published online July 26, 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.2289