PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Upadacitinibs pret dupilumabu pieaugušajiem ar vidēji smagu līdz smagu atopisko dermatītu

Doctus
Upadacitinibs pret dupilumabu pieaugušajiem ar vidēji smagu līdz smagu atopisko dermatītu
Pixabay.com
Atopiskais dermatīts ir hroniska, rekurenta un iekaisīga ādas slimība, kas pieprasa arvien jaunu ārstēšanas metožu ieviešanu, lai nodrošinātu ātru ādas stāvokļa uzlabošanos un niezes mazināšanos. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot upadacitiniba un dupilumaba drošuma un efektivitātes profilus, tos salīdzināt vidēji smaga līdz smaga atopiskā dermatīta gadījumā.

Šis bija divdesmit četru nedēļu IIIb fāzes, daudzcentru, nejaušināts, divkārtnepārredzams, aktīvi kontrolēts klīniskais pētījums, kurā piedalījās 692 pieaugušie ar vidēji smagas līdz smagas pakāpes atopisko dermatītu. Pētījums noritēja divdesmit divās valstīs Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Āzijā.

Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti divās grupās 1:1, ārstējot vai nu ar upadacitinibu perorāli 30 mg vienreiz dienā vai dupilumabu subkutāni 300 mg katru otro nedēļu. Primārais un noslēdzošais iznākums bija 75 % uzlabojums pēc EASI75 sešpadsmitajā nedēļā. Sekundārie iznākumi bija niezes samazināšanās pēc NRS skalas, proporcija to pacientu, kas sasnieguši EASI 100 un EASI90 sešpadsmitajā pētījuma nedēļā, niezes mazināšanās pēc NRS skalas otrajā un pirmajā pētījuma nedēļā, EASI75 otrajā nedēļā, niezes simptomu mazināšanās par vismaz 4 punktiem pēc NRS skalas sešpadsmitajā nedēļā. Divdesmit ceturtajā nedēļā izvērtēja pacientu proporcijas kas sasnieguši EASI75, EASI90, EASI100 un niezes samazinājumu vismaz par četriem punktiem. Medikamentu drošuma profilu izvērtēja pēc pacientu ziņotām blaknēm, saņemot vismaz vienu medikamenta devu.

Sešpadsmitajā pētījuma nedēļā, 247 pacienti, kas saņēma upadacitinibu (71,0 %) un 210 pacienti, kas saņēma dupilumabu (61,1 %) sasniedza EASI75 (p = 0,006). Visi sekundārie iznākumi, kas sākotnēji bija noteikti, bija ar ausgtāku efektivitāti upadacitiniba grupā, t.sk. nodrošinot labāku niezes mazināšanos pēc NRS skalas jau pirmajā pētījuma nedēļā (vidēji 31,4 % pacientu, salīdzinot ar 8,8 % pacientu dupilumaba grupā; p = 0,01). Tajā pašā laikā infekcijas, herpētiskas ekzēmas, herpes zoster un laboratoriski diagnosticētas izmaiņas asins ainā vairāk tika novērotas upadacitiniba grupā, kamēr dupilumaba grupā novēroja lokālas reakcijas injekcijas vietā un konjunktivītu.

Avots: Blauvelt A, Teixeira HD, Simpson EL, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib vs Dupilumab in Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. Published online August 04, 2021. doi:10.1001/jamadermatol.2021.3023