PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai pastāv saistība starp mirstību no prostatas vēža un 5–alfa reduktāzes inhibitoru lietošanu?

Doctus
Vai pastāv saistība starp mirstību no prostatas vēža un 5–alfa reduktāzes inhibitoru lietošanu?
Pixabay.com
Zināms, ka 5–alfa reduktāzes inhibitori (5–ARI), kas ir standarta medikamentozā terapija labdabīgas prostatas hiperplāzijas gadījumā ir saistīti ar samazinātu prostatas vēža sastopamības risku. Tomēr, tajā pašā laikā pastāv konfliktējoši rezultāti attiecībā uz mirstību no prostatas vēža pacientiem, kas lietojuši 5–ARI.

Tāpēc tika veikts uz populāciju balstīts kohortas pētījums Stokholmā, kur novērtēja asociāciju starp 5–ARI un prostatas vēža (PV) mirstību vīriešiem, kam nav iepriekš diagnosticēts PV. Pētījumā tika iekļauti 429 977 vīrieši ar PSA rezultātu, noteiktu pētījuma laikā. 5–ARI (finasterīda, dutasterīda) lietotāji bija vīrieši, kas saņēmuši vismaz divas parakstītas medikamenta receptes pētījuma laikā (n = 26 190). Galvenais pētījuma iznākums bija PV mirstība. Lai aprēķinātu daudzvariantu pielāgotu risku attiecību un 95 % TI visu iemeslu un PV mirstībai, tika izmantoti Cox proporcionālie risku regresijas statistiskie modeļi.

Fināla analīzē izmantoti dati par 349 152 vīriešiem, vidējais vecums 5–ARI lietotājiem bija 66 gadi un vīriešiem, kas 5–ARI nelietoja – 57 gadi. Vidējais novērošanas periods bija 8,2 gadi ar 2 257 619 persongadiem neekspozīcijas grupā un 124 008 persongadiem ekspozīcijas (5–ARI) grupā. Vidējais 5–ARI izmantošanas laiks terapijā bija 4,5 gadi. Novērošanas perioda laikā 35 767 vīrieši (8,3 %) mira, no tām 852 nāves bija saistītas ar PV. Pielāgotā daudzvariantu izdzīvotības analīze norādīja uz zemāku PV mirstību 5–ARI grupā ar ilgāku ekspozīcijas laiku (0,1–2,0 gadi: pielāgotā risku attiecība 0,89; 95 % TI 0,64–1,25; > 8 gadi: pielāgotā risku attiecība 0,44; 95 % TI 0,27–0,74). Netika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība starp visu iemeslu mirstības rādītājiem abās grupās. Vīrieši, kas tika ārstēti ar 5–ARI, veica vairāk PSA testēšanu un biopsijas gada laikā, salīdzinājumā ar neekspozīcijas grupu.

Šā kohortas pētījuma rezultāti norāda, ka nav asociācijas starp 5–ARI medikāciju anamnēzē un augstāku PV mirstību nākotnē. Turklāt, jo ilgāk lietots 5–ARI, jo šķiet lielāks dzīvildzes ieguvums. Pētījumi jāturpina, lai izprastu iegūtu tiešu skaidrojumu iegūtajiem rezultātiem.

Avots: Björnebo L, Nordström T, Discacciati A, et al. Association of 5α-Reductase Inhibitors With Prostate Cancer Mortality. JAMA Oncol. Published online May 19, 2022. doi:10.1001/jamaoncol.2022.1501