Miega traucējumi saistīti ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku

Doctus . | 2017. gada 10. augusts

Grūtniecēm, kurām ir tādi miega traucējumi kā miega apnoja un insomnija, ir palielināts priekšlaicīgu dzemdību risks, secināts Kalifornijā veiktā pētījumā. 

Pētījuma mērķis bija izvērtēt, vai miega traucējumi ir saistīti ar paaugstinātu priekšlaicīgu dzemdību risku, kā arī noskaidrot gestācijas vecuma, priekšlaicīgu dzemdību veida un specifisku miega traucējumu risku.

Šis bija novērojuma pētījums ar gandrīz 3 miljoniem sieviešu Kalifornijā laika periodā 2007.-2012.gads. Iekļaušanas kritēriji bija sievietes, kurām piedzimis bērns starp 20. un 44. gestācijas nedēļu un bērnam nav hromosomālas vai smagas iedzimtas anomālijas.  Sievietēm nebija psihiskas saslimšanas grūtniecības laikā. Miega traucējumi tika definēti, balstoties Statptautiskās slimību klasifikācijas 9. versijā. Priekšlaicīgas dzemdības tika vērtētas trīs grupās: pirms 34 grūtniecības nedēļas, 34-36 grūtniecības nedēļā un pirms 37 grūtniecības nedēļas. Tika analizēts arī, vai dzemdības sākās spontāni vai tika stimulētas.

Pētījumā atklāja, ka priekšlaicīgu dzemdību (pirms 37. nedēļas) izplatība bija 10,9 % sieviešu bez miega traucējumiem un 14,6 % sieviešu ar miega traucējumiem. Salīdzinot ar kontroles grupu, priekšlaicīgu dzemdību risks bija 1,3 (95 % TI [1 - 1,7], p<0,05) sievietēm ar insomniju un 1,5 (95 % TI [1,2 - 1,8], p <0,001) sievietēm ar miega apnoju. Risks atšķīrās pēc gestācijas vecuma un priekšlaicīgu dzemdību veida. Starp citiem miega traucējumiem un priekšlaicīgām dzemdībām netika novērota statistiski ticama saistība.

Pētnieki secināja, ka miega apnoja un insomnija ir saistīta ar statistiski ticami augstāku priekšlaicīgu dzemdību risku. Šie rezultāti norāda uz to, ka grūtnieces būtu īpaši jāizjautā par viņu miega paradumiem un kvalitāti.

 

AVOTS: Felder JN, Baer RJ, Rand L, Jelliffe-Pawlowski LL, Prather AA. Sleep Disorder Diagnosis During Pregnancy and Risk of Preterm Birth. Obstetrics & Gynecology, 2017; 1.

 

Uz augšu ↑