PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pareiza inhalatoru lietošana — atslēga labai slimības kontrolei

M. Tirzīte
Pareiza inhalatoru lietošana — atslēga labai slimības kontrolei
Freepik
Pneimonoloģijā liela daļa hronisko pacientu ir bronhiālas astmas (BA) un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) pacienti. Abu šo slimību terapijā pamata medikaments tiek ievadīts inhalāciju veidā. Viens no elementiem sekmīgā BA un HOPS terapijā ir tehniski pareiza inhalatoru lietošana, jo inhalējamos medikamentus pacients vienmēr saņem “iepakotus” inhalācijas ierīcē.

 

Aerosolveida inhalatori — dozētais aerosols Aerosolveida inhalatori — dozētais aerosols
1. attēls
Aerosolveida inhalatori — dozētais aerosols

Tāpēc uzmanība jāpievērš gan tam, kādu inhalējamo medikamentu un kādā devā izvēlamies pacientam izrakstīt, gan arī tam, kādu inhalācijas ierīci izvēlamies. Konkrēta medikamenta recepte būtu jāparaksta tikai tad, kad pacientam ir ierādīta konkrētās inhalācijas ierīces lietošana un esam pārliecinājušies par pacienta sapratni, spēju un gatavību lietot konkrēto inhalācijas ierīci.

Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — viena ieelpa Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — viena ieelpa
2. attēls
Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — viena ieelpa

Ideālā gadījumā atbalstu sniedz farmaceits, palīdzot pacientam saprast pareizu inhalācijas taktiku, ja pacientam kaut kas aizmirsies pa ceļam no ārsta kabineta līdz aptiekai vai arī vēlāk, inhalatora lietošanas laikā. Tāpat ideāla būtu situācija, ja farmaceitam, redzot kādu problēmu, būtu iespējama veiksmīga saziņa ar ārstu, kurš izrakstījis recepti.

Neviens inhalators nav “muļķu drošs” — ar jebkuru inhalācijas ierīci iespējams pieļaut kļūdas. Ir ļoti būtiski ne tikai pacientam ierādīt prasmi pareizi lietot inhalatoru, bet arī pārliecināties, vai pacients lieto inhalatoru pareizi, mēģināt paredzēt, kādas kļūdas pacients varētu pieļaut, lietojot attiecīgo inhalācijas ierīci, saprast un atklāt pieļautās kļūdas. 

Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — vairākas ieelpas Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — vairākas ieelpas
3. attēls
Dozētais aerosols kopā ar krājtelpu — vairākas ieelpas

Vispirms apskatīsim pareizas inhalatora lietošanas izvēles un pareizas tehnikas principus. Sava daļa patiesības ir arī apgalvojumā “ja inhalatoru viegli sagatavot lietošanai, tad grūti pareizi inhalēt, savukārt, ja inhalatoru grūti sagatavot lietošanai, tad viegli pareizi inhalēt”. Ir divi salīdzinoši vienkārši, bet būtiski aspekti, kas jānoskaidro: vai pacients spēs veikt inhalāciju, 2—3 sekundes ieelpojot ātri, strauji un dziļi (lai pareizi veiktu inhalāciju no pulverveida inhalatora) vai 3—5 sekundes ieelpojot lēni un ilgi, vienmērīgi (lai pareizi veiktu inhalāciju no aerosolveida inhalatora vai maigās migliņas veida inhalatora).

Respimat maigās migliņas inhalators (pirms pirmās lietošanas reizes) Respimat maigās migliņas inhalators (pirms pirmās lietošanas reizes)
4. attēls
Respimat maigās migliņas inhalators (pirms pirmās lietošanas reizes)

Kad izvēle par labu vienam vai otram inhalācijas ierīču veidam izdarīta, pacients ir jātrenē, izmantojot placebo inhalatoru, demonstrāciju, izglītojošus materiālus un video. Izvēloties pulverveida inhalatoru, jāsaprot, ka visi pulverveida inhalatori nav vienādi. Ir jāņem vērā pacienta ieelpas plūsmas ātrums un attiecīgā inhalatora veida pretestība, kas ik inhalatoram atšķiras. Ko tas nozīmē ikdienas praksē? Jāsaprot — ja pacients var inhalāciju veikt pareizi no vienas pulverveida inhalācijas ierīces, tas nenozīmē, ka pacients varēs precīzu inhalāciju veikt no citas pulverveida ierīces.

Izmantojot demo (placebo) inhalatorus, jāapzinās: ja vēlaties pacientam izrakstīt medikamentu ierīcē X, tad par pacienta spēju gana stipri inhalēt jūs nevarat pārliecināties ar ierīces Y demo, jo ierīču pretestība atšķiras, tāpat kā atšķiras nepieciešamais pacienta ieelpas plūsmas ātrums, lai medikamentu “ievilktu” no inhalācijas ierīces.

Respimat maigās migliņas inhalators Respimat maigās migliņas inhalators
5. attēls
Respimat maigās migliņas inhalators

Pacienta spēju novērtējums

Lai novērtētu pacienta atbilstību noteikta inhalatora veida lietošanai (šie kritēriji ir kopīgi visiem inhalatoru veidiem), ieteicams atcerēties un pārbaudīt šādus kritērijus:

 • spēja ieelpot pareizā ātrumā un ar nepieciešamo spēku,
 • spēja atcerēties nepieciešamās lietas/soļus pareizas inhalācijas veikšanai,
 • spēja atvērt, ielādēt/sagatavot inhalatoru,
 • spēja “hermētiski” aptvert iemuti,
 • roku—ieelpas koordinācija (aerosolveida inhalatoriem),
 • spēja atcerēties, kad jālieto inhalators (1 × dienā, 2 × dienā).

Breezhaler pulverinhalators Breezhaler pulverinhalators
6. attēls
Breezhaler pulverinhalators

Tālāk varam apskatīt soļus, kādi nepieciešami jebkura inhalatora pareizai lietošanai

 1. Sagatavot inhalatoru.
 2. Sagatavot/ielādēt devu.
 3. Mierīgi izelpot “līdz galam”, bet neizelpot inhalatorā.
 4. Inhalatora iemuti ielikt starp lūpām, to cieši aptverot (zods nedaudz pacelts, nevis nolaists).
 5. Ieelpot inhalatoru (aerosolveida — lēni un ilgi, vienmērīgi, pulverveida — ātri, strauji un dziļi).
 6. Inhalatora iemuti izņemt no mutes un aizturēt elpu (līdz desmit sekundēm).
 7. Izelpot, bet neizelpot inhalatorā.

Detalizētāku aprakstu par lietošanas soļiem inhalācijas ierīcēm, kādas nopērkamas Latvijas aptiekās, skatiet 1.—15. attēlā. NB! Pulverveida inhalatori sakārtoti alfabētiskā secībā.

Discus pulverinhalators Discus pulverinhalators
7. attēls
Discus pulverinhalators

Raksturīgākās kļūdas inhalatoru lietošanā

Sevišķi svarīgi ir atpazīt un novērst kritiskas kļūdas. Nav precīzas definīcijas, kas ir kritiska kļūda, bet tāda ir jebkas, kāpēc pacients medikamentu nesaņem norādītajā terapeitiskajā devā. 

Kritiska kļūda var būt tāda kļūda, kas ietekmē zāļu piegādi mērķī, ietekmē zāļu depozīciju plaušās, tā var būt kļūda, kas ietekmē inhalāciju, vai kļūda, kas terapiju padara neefektīvu/bezjēdzīgu.

Ir kritiskas kļūdas, kas attiecas uz jebkuru inhalatora veidu. Tās ir:

 • pirms inhalācijas neveic izelpu,
 • pēc inhalācijas neaiztur elpu,
 • neveido ciešu lūpu tvērienu ap iemuti,
 • inhalāciju veic pret lūpām, zobiem vai mēli,
 • pāragri pabeidz inhalāciju,

Easyhaler pulverinhalators Easyhaler pulverinhalators
8. attēls
Easyhaler pulverinhalators

 • nav adekvāts inhalācijas gaisa plūsmas spēks — ieelpa ir pārāk vāja vai īsa,
 • inhalatoru lieto pēc derīguma termiņa beigām,
 • inhalatoru lieto, kad tajā vairs nav medikamenta (tas ir tukšs),
 • ieelpo caur degunu, nevis muti,
 • nenoņem vāciņu,
 • inhalatoru tur otrādi, augšpēdus, nepareizā leņķī,
 • neielādē devu,
 • izelpo inhalatorā (īpaši svarīgi pulverveida inhalatoriem).

Ir arī tādas kritiskās kļūdas, kas katram inhalatoru veidam atšķiras.

Kļūdas aerosolveida inhalatoriem

Ellipta pulverinhalators Ellipta pulverinhalators
9. attēls
Ellipta pulverinhalators

 • Nesakrata (tikai dažus drīkst nesakratīt).
 • Tur augšpēdus.
 • Trūkst koordinācijas “nospied—ieelpo”: inhalācija tiek veikta pāragri/novēloti vai arī netiek veikta vispār (šīs kļūdas gadījumā lietot inhalatoru kopā ar krājtelpu).
 • Ilga aizture starp inhalācijas izsmidzināšanu un ieelpas sākumu.
 • Inhalācija netiek veikta ilgi un lēni, vienmērīgi.
 • Ja inhalāciju veic ar krājtelpu ar masku — nepareizs maskas izmērs, maska slikti pieguļ.
 • Inhalators tiek nospiests atkārtoti, kamēr vēl tiek veikta iepriekšējā inhalācija.
 • Ja jālieto divas devas:
  • nepietiekams intervāls starp devām,
  • devas tiek “iepūstas” vienlaicīgi,
  • inhalators pirms devas netiek atkārtoti sakratīts.

Forspiro pulverinhalators Forspiro pulverinhalators
10. attēls
Forspiro pulverinhalators

Kļūdas pulverveida inhalatoriem

 • Devu neinhalē strauji, ātri un spēcīgi.
 • Aizsedz ventilācijas atveres.
 • Devu neielādē pilnībā.
 • Inhalatoru pēc lietošanas neaizver.
 • Dažiem inhalatoru veidiem — devu ielādē, inhalatoru turot pagrieztu ar iemuti uz leju.
 • Ja kapsulas tipa pulverinhalators:
 • kapsulu liek iemutī, nevis tai paredzētajā vietā,
 • kapsulu pārdur vairākkārtīgi.

Noslēgumā

Genuair pulverinhalators Genuair pulverinhalators
11. attēls
Genuair pulverinhalators

Dažreiz kļūdu netieši var pamanīt pats pacients — ja pacients stāsta, ka pēc inhalācijas ir nogurums, izsīkuma izjūta vai klepus, ja pacients novērojis, ka devu skaitītājs nevirzās uz priekšu. Pacients var arī konkrēti norādīt savas raizes par kādu tehnisku inhalācijas aspektu vai arī iebilst, ka, viņaprāt, inhalators nepalīdz.

Jau raksta sākumā minēts — neviens inhalators nav “muļķu drošs”, un par inhalācijas ierīcēm noteikti varam teikt, ka viens neder visiem. Atrast pacientam piemērotāko inhalācijas ierīci noteikti ir viens no svarīgajiem elementiem ceļā uz pacienta hroniskās elpceļu slimības labu kontroli. Ja tas izdevies, patiess prieks ir gan ārstam, gan pacientam.

Handihaler pulverinhalators Handihaler pulverinhalators
12. attēls
Handihaler pulverinhalators
 
Nexthaler pulverinhalators Nexthaler pulverinhalators
13. attēls
Nexthaler pulverinhalators
 
Spiromax pulverinhalators Spiromax pulverinhalators
14. attēls
Spiromax pulverinhalators
 
Turbuhaler pulverinhalators Turbuhaler pulverinhalators
15. attēls
Turbuhaler pulverinhalators