PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Labais ārsts

D. Ričika
Labais ārsts
Freepik
Aprīļa izskaņā notika Latvijā pirmā pacientu pieredzes konference, kurā diskutēja par pozitīvu pieredzi pacienta lomā. Berila institūta (kas ir pasaules līmeņa pacientu pieredzes pētniecības organizācija) dati liecina: 71 % pacientu vissvarīgākais šķiet tas, ka viņi tiek uzklausīti, bet 67 % pacientu ir būtiski, ka viņiem tiek sniegts skaidrojums par viņu veselības situāciju.

 

  • Kāds tad ir labs ārsts? Kas gan medicīnas speciālistus padara par labiem ārstiem? Visticamāk, kādā mirklī šo jautājumu sev uzdevis katrs ārsts, par to veikts arī daudz pētījumu. Raugoties ar pacienta acīm, laba ārsta raksturojumā personības kvalitātes gūst virsroku pār tehniskajām prasmēm, ideālā gadījumā tās abas ir labā līmenī. Toties paši ārsti pirmajā vietā liek medicīnas kompetences, ārsta—pacienta modelis viņu skatījumā ir vairāk aizbildniecisks, proti, labais pacients uzticas ārsta viedoklim, ir līdzestīgs, atsaucīgs, nekonfliktējošs (Raul A Boracci, 2021).
    Citā sistemātiskā pārskatā (Verena Steiner Hofbauer, 2018), kurā par šo tematu apskatītas 20 publikācijas un iekļauts vairāk nekā 4000 dalībnieku (ārstu, māsu, studentu, pacientu), laba ārsta raksturojums atspoguļots sešās kategorijās. 
  • Pirmā — saskarsmes, sociālās prasmes. Draudzīgums, laipnība, pozitīva attieksme pret dzīvi, dzīvesprieks, laba humora izjūta. Īpašības, kuras sagaidām no jebkura cilvēka, bet jo īpaši no ārsta! 
  • Otrā — laba saziņa un pacientu iesaistīšana. Vērīgi klausīties, saprotami izskaidrot, godīgi atbildēt uz jautājumiem, veltīt laiku. Būt ieinteresētam.
  • Trešā — profesionālās kompetences. Rūpīgi ievākt anamnēzi, izvēlēties pareizu diagnostiku, optimālu terapiju. Precizitāte, pieredze un holistisks skatījums. Pacientam ir konkrēts vārds un viņa slimībai — stāsts.
  • Ceturtā — ētiskums. Tas nozīmē godīgumu, pazemību, konfidencialitāti, iecietību pret citādiem uzskatiem, motivāciju, ko nemēra tikai eiro daudzumā, bet kas sakņojas profesionālā kaislībā. 
  • Piektā — vadības prasmes. Lēmumu pieņemšanā pacienti no laba ārsta sagaida organizatoriskas prasmes, līderību, izlēmību, sastrādāšanos ar kolēģiem. 
  • Sestā — nepārtraukta mācīšanās jeb aizrautība un vēlme izglītoties mūža garumā.
  • Patiesībā šī ir brīnišķīga karte, skeneris, kuru lietot un kurā ieraudzīt sevi.

 

Raksts žurnālā