PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apstiprināta jaunā veselības ministre Ingrīda Circene

Doctus
Apstiprināta jaunā veselības ministre Ingrīda Circene
Šodien, 25.oktobrī Saeima ir apstiprinājumi jaunās valdības sastāvu, kurā veselības ministres amatā ir apstiprināta Ingrīda Circene.  1981.gadā viņa absolvējusi Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti ginekologa – dzemdību speciālista specialitātē un 2002.gadā pabeigusi studijas Rīgas Komercskolas Tālmācības nodaļā programmā „Praktiskā uzņēmējdarbība”.

Jaunās valdības apņemšanās veselības jomā

Jaunajai veselības ministrei būtu jāstrādā atbilstoši izstrādātajai valdības deklarācijai. Ziņots, ka valdības rīcībpolitika būs vērsta uz Saeimā apstiprinātās „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” un Eiropas Savienības (ES) stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei “ES 2020″ īstenošanu. 

INGRĪDA CIRCENE INGRĪDA CIRCENE
INGRĪDA CIRCENE

Īstenojot valdības izvirzītās prioritātes, jaunā valdība apņemas pildīt šādus uzdevumus veselības aprūpes jomā. [Avots: Jaunās valdības deklarācija]

 • Pakāpeniski palielināsim veselības aprūpes kopējo finansējumu un pilnveidosim finansēšanas sistēmu, saistot personificēto nodokļu maksāšanu valsts budžetā ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.
 • Izstrādāsim un pieņemsim normatīvo regulējumu sabiedrības veselības aprūpes organizācijai, kura noteiks valsts un privāto veselības aprūpes iestāžu un pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību atbildību un tiesības.
 • Nodrošināsim cilvēkresursu attīstības programmu medicīnā, veicinot speciālistu palikšanu Latvijā.
 • Ieviesīsim e-veselības pakalpojumus, t.sk. e-pacientu kartes (izvērtējot iespēju šim nolūkam izmantot plānotās identifikācijas kartes), padarot efektīvu veselības aprūpes plānošanu, koordinēšanu un datu aizsardzību, kā arī pacientam - pakalpojuma saņemšanu.
 • Nodrošināsim vienādu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu veselības aprūpes pakalpojumu neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja
 • Nodrošināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vienmērīgi visā valsts teritorijā.
 • Panāksim efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, paplašinot ambulatoro pakalpojumu pieejamību, dienas stacionāru darbu, sadarbojoties ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Paplašināsim iespēju saņemt neatliekamo palīdzību ģimenes ārstu praksēs, tādējādi samazinot neatliekamās palīdzības izmaksas.
 • Definēsim un nodalīsim valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus un maksas pakalpojumus, sniedzot iedzīvotājiem skaidru un nepārprotamu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un apmaksu.
 • Stiprināsim ģimenes ārstu komandas darbu, paplašināsim sadarbību starp ģimenes ārstu un pacientu, veicinot iedzīvotāju aktīvāku iesaisti savas veselības uzturēšanā. Paplašināsim pacientu iespēju brīvi izvēlēties pakalpojumu saņemšanas vietu.
 • Veicināsim veselīga dzīvesveida un uztura popularizēšanu sabiedrībā, kā arī atjaunosim veselības mācību skolās kā atsevišķu mācību priekšmetu. Sadarbojoties ar pašvaldībām un NVO, nodrošināsim iespējami veselīgu vidi.
 • Uzlabosim ES līdzekļu apguvi veselības aprūpē, mediķu kvalifikācijas un infrastruktūras uzlabošanā, ieguldīsim tos cilvēkresursos.
 • Mazināsim farmācijas industrijas un lieltirgotavu ietekmi uz medikamentu apriti, dodot iespēju pacientiem izvēlēties lētākos medikamentus.
 • Turpināsim Baltijas valstu sadarbību medicīnas jomā, nodrošinot NMP dienestu sadarbību, transplantāciju, retu slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sadarbību medicīnas izglītībā.

Ingrīdas Circenes dzīves gājuma dati

1981. gadā Ingrīda Circene sākusi darbu Aizputes Zonālajā slimnīcā par ginekoloģi. No 1992.gada līdz 2002.gadam bijusi Aizputes Zonālās slimnīcas galvenā ārste, no 1998. gada līdz 2002. gadam – Liepājas rajona galvenā ārste. Līdz 2002. gadam bijusi direktore SIA „FAVORĪTE”. Līdz šim brīdim strādājusi par ginekoloģi – dzemdību speciālisti Kurzemes EGV un Kuldīgas slimnīcā. 

Ingrīda Circene trīs reizes ievēlēta Aizputes pilsētas domē un 2002. gada oktobrī ievēlēta 8. Saeimā, kur vadījusi Sociālo un darba lietu komisijas Veselības aizsardzības apakškomisiju, bijusi Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājas biedre un locekle Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā un Sociālo un darba lietu komisijas Iedzīvotāju demogrāfiskās attīstības apakškomisijā. Bijusi Saeimas Krūts vēža profilakses un ārstēšanas atbalsta grupas vadītāja. No 2003. gada aprīļa līdz 2004. gada martam bijusi veselības ministre. 

2006. gadā Ingrīda Circene ievēlēta 9. Saeimā, kur bijusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja, Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas locekle, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas locekle un Saimnieciskās komisijas locekle.

2010. gadā Ingrīda Circene ievēlēta 10. Saeimā, kur bijusi Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas locekle, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Bērnu un jaunatnes lietu apakškomisijas sekretāre un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja.

Paralēli darbam Saeimā Ingrīda Circene no 2006. gada decembra līdz 2008. gada janvārim bijusi Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas apakškomitejas priekšsēdētāja; no 2008. gada janvāra līdz 2010. gada janvārim - Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas apakškomitejas priekšsēdētāja vietniece; bijusi locekle Starpparlamentu sadarbības grupā ar Gruziju, Čehiju, Dienvidkoreju, Portugāli un Ungāriju; bijusi priekšsēdētāja starpparlamentu sadarbības grupai ar Itāliju, Šveici, Taivānu un Ēģipti; no 2006. gada bijusi priekšsēdētāja deputātu darba grupai „Eiropas parlamentārieši Āfrikai”; no 2010. gada janvāra bijusi Eiropas  Padomes Parlamentārās asamblejas Sieviešu un vīriešu līdztiesības komitejas apakškomitejas priekšsēdētāja; no 2005. gada aprīļa līdz 2011. gada janvārim bijusi Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pārstāve; Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un Eiropas padomes Parlamentārās asamblejas Sociālo, veselības un ģimenes lietu komitejas locekle.

Foto: Saeima