PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Austrumu partnerības konferencē pieņemta Rīgas deklarācija par vienotu cīņu ar tuberkulozi

Veselības ministrija
Austrumu partnerības konferencē pieņemta Rīgas deklarācija par vienotu cīņu ar tuberkulozi
30.-31.martā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā rīkotā starptautiskā augsta līmeņa konferencē pieņemta Rīgas deklarācija par tuberkulozi un tās multirezistenci.

„Tuberkuloze ir pasaules mēroga sabiedrības veselības problēma, un, pieņemot Rīgas deklarāciju, mēs šī  jautājuma risināšanu paceļam jaunā līmenī. Mums ir kopīga izpratne ar Pasaules Veselības organizācijas stratēģiju, kas līdz 2025.gadam paredz saslimstību ar tuberkulozi samazināt par 50 %, bet mirstību - par 75%. Lai sasniegtu šo mērķi, svarīgi nodrošināt ilgtspējīgu pieeju tuberkulozes kontrolē, veidot starpsektoru sadarbību, strādājot ar riska grupām, kā arī veicināt starpvalstu sadarbību, mazinot tuberkulozes izplatību gan katrā dalībvalstī, gan Eiropas reģionā kopumā," norāda veselības ministrs Guntis Belēvičs.

Atbalstu konferencei un Rīgas deklarācijai pauduši arī vairākas augsta līmeņa starptautiskas amatpersonas.

„Tuberkuloze ir skarbs atgādinājums par nevienlīdzību starp dažādām sociālajām grupām. Tāpēc ir svarīgi analizēt ļoti plašā perspektīvā un risināt ar to saistītos sociālos apstākļus, lai mazinātu tālāku izplatītu. Mums ir jāapvieno spēki, lai līdz 2050.gadam tuberkulozi izskaustu pavisam. Rīgas deklarācija nodrošina stabilu pamatu turpmākai starpnozaru sadarbībai, un esmu apņēmības pilns atbalstīt mūsu visu kopīgā mērķa sasniegšanu," uzsver veselības komisārs Vitenis Povils Andriukaitis (Vytenis Povilas Andriukaitis).

„Šī divu dienu augsta līmeņa konference ir apliecinājusi, ka Eiropa ir gatava vienotai cīņai pret tuberkulozi. Tas nozīmē īsākus un efektīvākus ārstēšanas kursus ar jaunām zālēm,  noslēgtu ārstēšanas kursu visiem pacientiem, uz pacientu vērstu aprūpi un pāreju no stacionārās uz ambulatoro veselības aprūpi. Tas arī nozīmē vairāk pētījumu par diagnostikas iespējām un vakcīnām,  veicinot taisnīgumu un mazinot stigmu, lielāku un efektīvāk izmantotu finansējumu," norāda Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja vadītāja Žužanna Jākaba (Zsuzsanna Jakab), uzsverot, ka ir gandarīta redzēt visu minēto valstu prioritātēs, kā arī iekļautu Rīgas deklarācijā: „Mūsu visu mērķis ir turpināt uzsākto un kopīgiem spēkiem izskaust tuberkulozi. Tikai ciešā sadarbībā varam panākt,  lai mūsu bērni varētu dzīvot pasaulē, kurā nav tuberkulozes."

„Kamēr vien tuberkuloze turpina izplatīties, tā ir sabiedrības veselības drauds. Rīgas deklarācija ir nozīmīgs solis ceļā uz tuberkulozes novēršanu Eiropā, būtiski mainot pieeju no pasīvās kontroles uz aktīvu ierobežošanu. Ņemot vērā slimības globālo dabu, ciešā sadarbībā ir jāstrādā visiem sektoriem - gan valdībai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām,  gan pacientu apvienībām,  gan akadēmiskām,  profesionālām un starptautiskām organizācijām," uzsver Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra direktors Marks Šprengers (Mark Sprenger).

Austrumu partnerības ministru līmeņa konferences par tuberkulozi un tās multorezistenci mērķis bija stiprināt politisko sadarbību tuberkulozes un tās multirezistences izskaušanai Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un  Austrumu partnerības (EaP) valstīs, nodrošinot ilgtspējību veselības aprūpes sistēmā. Konferenci organizēja Veselības ministrija sadarbībā ar PVO Eiropas reģionālo biroju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību kontroles un profilakses centru un starptautiskām nevalstiskajām organizācijām (Global Fund ATM, Stop TB Partnership, Global Health Advocates).