PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Viegli kognitīvi traucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību

Doctus
Viegli kognitīvi traucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību
Konferencē par viegliem kognitīviem traucējumiem dr. Ieva Paegle sniedza ieskatu jaunākajās atziņās novecošanas procesa pētījumos.

Ieva Paegle Ieva Paegle
Ieva Paegle
Tika aplūkotas divas biežāk sastopamās kontraversijas, par kurām šobrīd diskutē zinātnieki. Pirmkārt: kas ir novecošana? Bioloģisks process ar klīnisku izpausmi vai tomēr hronisku saslimšanu kopums? Otrs diskusiju objekts ir viegli kognitīvi

traucējumi klīniskajā praksē – cik bieži sastopami, kādas diagnostikas metodes lieto, kādu ārstēšanu nozīmē u.tml. Patlaban pētījumi galvenokārt saistīti ar proteīnu vielmaiņas traucējumiem; būtu jāizstrādā jauni biomarķieri. Mazliet neparasts ārstu auditorijai bija klīniskās psiholoģes ziņojums par vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskās izvērtēšanas iespējām. Auditorija tika iepazīstināta ar praksē lietotajiem testiem un testu rezultātiem pacientiem ar kognitīviem traucējumiem un bez šādiem traucējumiem.