PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Akūta miokarda infarkta saistība ar kognitīvo funkciju

Doctus
Akūta miokarda infarkta saistība ar kognitīvo funkciju
Pixabay.com
Vai miokarda infarkts ir saistīts ar kognitīvās funkcijas traucējumiem īsi pēc akūtā notikuma, vai arī negatīvā ietekme vērojama pēc gadiem? Līdz šim nebija skaidri definēts, cik liela ir miokarda infarkta ietekme uz pacienta kognitīvajām spējām laika gaitā.

Lai noteiktu, vai incidents miokarda infarkts (MI) ir saistīts ar izmaiņām kognitīvajā funkcijā pēc kognitīvo trajektoriju pielāgošanas pirms MI notikuma, tika veikts kohortas pētījums. Šajā kohortas pētījumā tika iekļauti pieaugušie bez MI, demences vai insulta anamnēzē laikā no 1971.–2019.gadam; dati analizēti no 2021.gada jūnija līdz 2022.gada janvārim. Pētījuma ekspozīcija – incidents MI, galvenais pētījuma iznākums – izmaiņas vispārējos kognitīvās funkcijas rādītājos. Sekundārie iznākumi bija izmaiņas atmiņas un lemtspējas funkcijā. Iznākumi tika standartizēti kā vidējie (SD) T rādītāji līdz 50 (10); 1 punkta atšķirība norādīja uz 0,1 SD atšķirību kognitīvajā funkcijā. Lineārais jaukto efektu modelis noteica izmaiņas kognitīvajā funkcijā tieši pēc MI (izmaiņas krustpunktā) un kognitīvās izmaiņas gadu laikā (izmaiņas līknē), kontrolējot kognitīvās trajektorijas pirms MI un ar dalībnieku saistītos faktorus.

Pētījumā tika iekļauti 30 465 pieaugušie (vidējais vecums 64 gadi; 56 % sievietes); no šiem 1033 bija vismaz viens MI notikums. Vidējais novērošanas periods bija 6,4 gadi. Incidents MI netika saistīts ar akūtu vispārējās kognitīvās funkcijas pasliktināšanos (-0,18 punkti; 95 % TI -0,52–0,17 punkti), kā arī lemtspējas (-0,17 punkti; 95 % TI -0,53–0,18) vai atmiņas pasliktināšanos (0,62 punkti; 95 % TI -0,07–1,31 punkts). Tomēr, indivīdiem ar incidentu MI salīdzinājumā ar tiem, kam MI nav bijis, tika novērota ātrāka kognitīvās funkcijas pasliktināšanās līdz ar laiku (-0,15 punkti gadā; 95 % TI -0,21–-0,10 punkti), tāpat kā atmiņas (-0,13 punkti gadā; 95 % TI -0,22–-0,04) un lemtspējas funkcija (-0,14 punkti gadā; 95 % TI -0,20–-0,08). Mijiedarbības analīzē tika konstatēts, ka mazāk būtiskas kognitīvās funkcijas izmaiņas pēc MI novēroja sievietēm un melnādainās rases pārstāvjiem.

Pētījuma autori secina, ka smadzeņu veselībai ilgtermiņā svarīgi veikt visus nepieciešamos profilaktiskos pasākumus, lai izvairītos no miokarda infarkta nākotnē.

Avots: Johansen MC, Ye W, Gross A, et al. Association Between Acute Myocardial Infarction and Cognition. JAMA Neurol. Published online May 30, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.1331