PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aortas stenozes smaguma pakāpes ietekme uz pacientu mirstības rādītājiem

Doctus
Aortas stenozes smaguma pakāpes ietekme uz pacientu mirstības rādītājiem
Pixabay.com
Jaunākie dati par aortas stenozes sastopamību populācijā un mirstību lielākoties aprobežojas ar terciāro aprūpes centru sniegto informāciju vai pētījumiem pēc aortas vārstuļa korekcijas. Tāpēc tika veikts pētījums, kura mērķis bija nodrošināt ar jaunu ieskatu situācijā ar aortas stenozes pacientiem ārpus stacionāra, balstoties uz datiem no liela apjoma populācijas pētījuma.

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2017.gada decembrim pētījumā iekļāva ambulatorus pacientus ar vieglu (pīķa plūsmas ātrums 2,5–2,9 m/s), vidēju (pīķa plūsmas ātrums 3–3,9 m/s) un smagu (pīķa plūsmas ātrums ≥4 m/s) natīvu aortas stenozi, kas diagnosticēta un klasificēta pēc ehokardiogrāfijas datiem. Informāciju sniedza 117 kardiologi no Francijas, datu analīzi veica laikā no 2020.gada augusta līdz novembrim. Galvenie pētījuma iznākumi tika noteikti aortas stenozes anamnēzes dati, nepieciešamība veikt aortas vārstuļa korekciju un aortas stenozes pacientu izdzīvotības rādītāji. Indikācijas aortas vārstuļa korekcijai tika balstītas uz šā brīža aktuālajām vadlīnijām.

No 2703 pacientiem (vidējais vecums 76,0 gadi, 46,6 % sievietes), 233 (8,6 %) tika uzraudzīti universitātes publiskajā slimnīcā, 757 (28 %) ne–universitātes publiskajā slimnīcā un 1713 (63,4 %) novērojās pie kardiologiem privātpraksēs. Kopumā 1154 (42,7 %) bija vieglas pakāpes, 1122 (41,5 %) vidēji smagas pakāpes un 427 (15,8 %) smagas pakāpes aortas stenoze. Vidējā novērošanas perioda laikā (2,1 gads), 634 pacientiem tika veikt aortas vārstuļa korekcija un 448 mira pirms korekcijas veikšanas. Lielākā daļa nāves gadījumu bija kardiovaskulāras ģenēzes (200, 44,7 %), lielākoties saistīti ar sirds mazspēju (101, 22,6 %) vai pēkšņu nāvi (60, 13,8 %). Ne–kardiovaskulāras nāves tika datētas 186 pacientiem (41,5 %) un no nezināmiem iemesliem mira 62 pacienti (13,8 %).

Salīdzinot pacientus ar vieglu slimības gaitu, paaugstināts kardiovaskulārais mirstības risks bija vidēji smagas gaitas (riska attiecība 1,47; 95 % TI, 1,07–2,02) un smagas gaitas (riska attiecība 3,66; 95 % TI , 2,52–5,31) pacientu grupās. Šīs atšķirības joprojām bija statistiski nozīmīgas pēc pamatraksturlielumu pielāgošanas vai laika atkarīgās statistiskās analīzes. Asimptomātiskiem pacientiem vidēji smagas un vieglas pakāpes aortas stenoze bija vienlīdzī augsts riska faktors kardiovaskulārai mirstībai (riska attiecība 0,99; 95 % TI, 0,44–2,21).

Avots: Coisne A, Montaigne D, Aghezzaf S, et al. Association of Mortality With Aortic Stenosis Severity in Outpatients: Results From the VALVENOR Study. JAMA Cardiol. Published online September 29, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.3718