PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bērna staigāšanas sākums: saistība ar motorajām un kognitīvajām spējām

Doctus
Bērna staigāšanas sākums: saistība ar motorajām un kognitīvajām spējām
Pixabay.com
Brīdis, kad bērns sāk pastāvīgi staigāt daudziem vecākiem ir galvenais faktors, pēc kā noteikt, kā viņu bērns attīstās. Notiek bērnu savstarpēja salīdzināšana, un par advancētiem, ar ātrāku attīstību tiek uzskatīti tie, kas sākuši staigāt ātrāk.

Šis pieņēmums nav līdz galam pareizs. Agrīnas motorās prasmes ir saistītas ar vispārēju attīstību bērniem ar kādu dokumentētu organisku patoloģiju (piemēram, smadzeņu bojājums, utt.) vai bērniem, kas dzimuši priekšlaikus, bet tikai ļoti vāji saistītas ar citādi veselu bērnu attīstību.

Šajā pētījumā tika analizēta ietekme agrai staigāšanas sākšanai bērniem, analizējot ietekmi uz motoro un kognitīvo domēnu. Pētījumā piedalījās 555 bērni no lielāka kohortas pētījuma Somijā (SPLASHY) vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Bērni tika novērtēti divas reizes – pētījuma sākumā un 12 mēnešus vēlāk. Tika dokumentēts laiks, kad bērns sācis staigāt, noteiktas motorās prasmes ar Cīrihes Neiromotorās novērtēšanas testa palīdzību un veikti četri kognitīvo funkciju nosakošie apakštesti – vizuālā uztvere, selektīvā uzmanība, vizuospatiālā darba atmiņa un telpas uztvere).

Pirmajā novērtēšanas reizē bērniem bija vidēji 3,86 gadi, vidējais staigāšanas sākums bija 13,26 mēneši. Analīze atklāja negatīvu korelāciju starp staigāšanas sākumu un smalkajām motorajām prasmēm pirmajā, bet ne otrajā novērtēšanas reizē. Tomēr tie bērni, kas sāka ātrāk staigāt, bija ar augstākām motorām prasmēm un saglabāja tās visu novērošanas periodu. Bērni, kas sākuši staigāt ātrāk, bija ar labāku statisku un dinamisku līdzsvaru abās novērošanas reizēs.

Attiecībā pret kognitīvām prasmēm, bija novērota negatīva saistība starp laiku, kad sākts staigāt un vizuālu uztveri un selektīvu uzmanību, kas nozīmīga bija otrajā novērošanas reizē, ne pirmajā. Agrīna staigāšana nebija saistīta ar vizuospatiālo darba atmiņu, telpisko uztveri.

Šajā pētījumā tika ziņots, ka vēlīnāks staigāšanas sākums ir saistīts ar vājākām motorajām prasmēm (smalko motoriku, statisko un dinamisko līdzsvaru, p < 0,003) un vājākām kognitīvajām prasmēm (selektīvā uzmanība un vizuālā uztvere (p=0,02, p=0,001)) vēlākā pirmskolas vecumā.

Avots: Messerli-Bürgy N, Kakebeeke TH, Meyer AH, Arhab A, Zysset AE, Stülb K, Leeger-Aschmann CS, Schmutz EA, Kriemler S, Puder JJ, Munsch S, Jenni OG. Walking onset: a poor predictor for motor and cognitive skills in healthy preschool children. BMC Pediatr. 2021 Aug 27;21(1):367. doi: 10.1186/s12887-021-02828-4. PMID: 34452603.