PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dekompresijas kraniektomija vai kraniotomija – iznākumu salīdzinājums akūtas subdurālas hematomas gadījumā

Doctus
Dekompresijas kraniektomija vai kraniotomija – iznākumu salīdzinājums akūtas subdurālas hematomas gadījumā
Pixabay.com
Traumatisku akūtu subdurālu hematomu gadījumā lielākoties nepieciešama ķirurģiska evakuācija ar kraniotomijas (kaula lēveris tiek aizstāts) vai dekompresijas kraniektomijas (kaula lēveris netiek aizstāts) palīdzību. Ar kraniektomijas palīdzību var novērst intrakraniālas hipertensijas attīstību, bet nav skaidrs, vai šis operācijas veids ir saistīts ar labāku klīnisko iznākumu.

Šā pētījuma autori veica pētījumu, kur pēc nejaušības principa pacienti ar akūtu subdurālu hematomu tika operēti vai nu veicot kraniotomiju, vai kraniektomiju. Iekļaušanas kritērijs bija kaula lēveris ar diametru (anteroposterior) 11 cm vai vairāk. Primārais pētījuma iznākums bija pacienta novērtēšana pēc GOSE (Extended Glasgow Outcome Scale), kas ir astoņu punktu skala, kur vērtē pacienta atveseļošanos pēc 12 mēnešiem. Sekundārais iznākums bija GOSE rādītājs pēc 6 mēnešiem un pacienta dzīves kvalitāte pēc EQ–5D–5L skalas.

Kraniotomijas grupā tika iedalīti 228 pacienti un dekompresijas kraniektomijas grupā 222 pacienti. Vidējais kaula lēvera diametrs bija 13 cm (starpkvartiļu diapazons 12–14) abās grupās. Kopējā iespēju attiecība atšķirībām GOSE rādītājos starp grupām pēc 12 mēnešiem bija 0,85 (95 % TI 0,60–1,18; p = 0,32). Rezultāti bija līdzīgi arī 6 mēnešu novērtējumā. 12 mēnešus pēc operācijas nāves fiksētas 30,2 % kraniotomijas grupā un 32,2 % kraniektomijas grupā; veģetatīvs stāvoklis attīstījās attiecīgi 2,3 % un 2,8 % pacinetu. Laba vai apmierinoša atveseļošanās novērota attiecīgi 25,6 % un 19,9 % pacientu. Divpadsmit mēnešus pēc operācijas dzīves kvalitātes novērtējums starp pacientu grupām bija līdzīgs. Papildu galvaskausa operācija pēc sākotnējās operācijas divas nedēļas pēc nejaušināšanas bija nepieciešama 14, 6 % pacientu kraniotomijas grupā un 6,9 % kraniektomijas grupā. Brūces komplikācijas attīstījās 3,9 % kraniotomijas grupā un 12,1 % kraniektomijas grupā.

Tika secināts, ka dzīves kvalitātes un invaliditātes iznākumi pacientiem ar akūtu subdurālu hematomu bija līdzīgi abu izvēlēto ķirurģisko pieeju gadījumā. Papildu ķirurģiska intervence biežāk nepieciešama kraniotomijas grupā, bet brūces komplikācijas drīzāk novērotas kraniektomijas grupā.

Avots: Hutchinson P.J. et al., Decompressive Craniectomy versus Craniotomy for Acute Subdural Hematoma. N Engl J Med 2023; 388:2219-2229, DOI: 10.1056/NEJMoa2214172