PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ekrāna laiks gadu veciem bērniem un attīstības traucējumi divu un četru gadu vecumā

Doctus
Ekrāna laiks gadu veciem bērniem un attīstības traucējumi divu un četru gadu vecumā
Pixabay.com
Ekrāna laiks ir laiks, ko persona pavada pie televizora, datora, viedierīcēm dienas laikā. Lai nodrošinātu bērnam pietiekamu fizisko aktivitāšu daudzumu un veselu augšanu, PVO rekomendējusi ierobežot ekrāna laiku maziem bērniem. Tomēr daudzi veiktie pētījumi pierādījuši, ka dzīvē šīs rekomendācijas bieži netiek ievērotas.

Šajā pētījumā skaidrots, vai ir kādas specifiskas psihomotoriskās attīstības prasmes, kas ilgstoša ekrāna laika patēriņa dēļ bērnam tiek kavētas. Šajā gadījumā ilgtermiņā analizēti bērni gada vecumā piecās attīstības domēnos (saziņa, lielā motorika, sīkā motorika, problēmu risināšanas spējas, sociālās prasmes) un novērtējumu atkārtots divu un četru gadu vecumā. Ekrāna laika patēriņš viengadniekiem tika iedalīts četrās grupās: < 1 h, 1—2 h, 2—4 h un ≥ 4 h. Psihomotoriskās attīstības progress tika novērtēts bērna divu un četru gadu vecumā. Ja izmaiņas bija vairāk nekā -2 SN no vidējā rādītāja bērniem, tika fiksēti attīstības traucējumi.

No pētījumā iekļautajiem 7097 bērniem (51,8 % zēnu) vidējais ekrāna laiks dienā zem stundas bija 3440 bērniem (48,5 %), 1—2 stundas — 2095 bērniem (29,5 %), 2—4 stundas — 1272 bērniem (17,9 %) un ≥ 4 stundas — 290 bērniem (4,1 %). Bērna pie ekrāna pavadītais laiks tika saistīts ar augstāku attīstības traucējumu risku divu gadu vecumā saziņas domēnā (iespēju attiecība [IA] 1,61 [95 % TI 1,23—2,10], dienā pie ekrāna pavadot 1—2 h; 2,04 [1,52—2,74] 2—4 h un 4,78 [3,24 [3,24—7,06] ≥ 4 h ekrāna laika gadījumā), tāpat arī sīkā motorikas prasmju domēnā (1,74 [1,09—2,79] ≥ 4 h pret < 1 h), problēmu risināšanas prasmju domēnā (1,40 [1,02—1,92], ja 2—4 h dienā, un 2,67 [1,72—4,14], ja ≥4 h dienā, tāpat kavētas arī sociālās prasmes.

Četru gadu vecumā bērniem ar ilgāku ekrāna laika patēriņu tika novērots kavējums saziņas domēnā (IA 1,64 [95 % TI 1,20—2,25], ja 2—4 h dienā; 2,68 [1,68—4,27] ≥ 4 pret < 1 h dienā gadījumā), kā arī problēmu risināšanas domēnā (1,91 [1,17—3,14] ≥ 4 pret < 1 h dienā gadījumā).

Pētījumā pārliecinoši uzrādījās problēmas bērnu attīstībā saziņas un problēmu risināšanas prasmē divu un četru gadu vecumā, ja bērni gada vecumā ikdienā nepieņemami ilgu laiku bija pavadījuši pie dažādu veidu ekrāniem.

AVOTS: Takahashi I, Obara T, Ishikuro M, et al. Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years. JAMA Pediatr. Published online August 21, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.3057