PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Insulīna kombinācija ar metformīnu gestācijas vai iepriekš zināma diabēta ārstēšanā sievietēm grūtniecības laikā

Doctus
Insulīna kombinācija ar metformīnu gestācijas vai iepriekš zināma diabēta ārstēšanā sievietēm grūtniecības laikā
Pixabay.com
Šobrīd grūtniecēm ar zināmu 2.tipa cukura diabētu vai gestācijas diabētu tiek rekomendēts insulīns glikēmijas kontrolei. Tiek spriests, vai metformīna pievienošana insulīnam varētu uzlabot neonatālos iznākumus šo grūtniecību gadījumā.

Lai novērtētu metformīna efektu uz grūtniecības iznākumu, pievienojot to insulīnam grūtniecēm ar 2.tipa cukura diabētu vai agrīni grūtniecībā konstatētu diabētu, tika veikts nejaušināts klīniskais pētījums 17 ASV medicīnas centros. Pētījumā iekļāva 18–45 gadus vecas grūtnieces ar 2.tipa cukura diabētu vai diabētu, kas diagnosticēts pirms 23. grūtniecības nedēļas. Katra no pētījuma dalībniecēm terapijā saņēma insulīnu, kā arī pēc nejaušības principa vai nu papildu terapiju ar metformīnu 1000 mg divas reizes dienā vai placebo līdz grūtniecības atrisināšanās brīdim. Galvenie pētījuma iznākumi bija tādu nevēlamu neonatālu komplikāciju kombinācija kā perinatāla nāve, priekšlaicīgas dzemdības, liela vai maza izmēra auglis, hiperbilirubinēmija ar nepieciešamību veikt fototerapiju. Sekundārie pētījuma iznākumi bija mātes hipoglikēmija un neonatālā tauku masa dzimšanas brīdī, tāpat aprēķini veikti apakšgrupās, nosakot mātes ĶMI un iedalot pēc diabēta veida (gestācijas vai 2.tipa cukura diabēta).

Primārajā pētījuma analīzē tika iekļautas 794 sievietes (397 placebo grupā un 397 metformīna grupā). Dalībnieču vidējais (SD) vecums bija 32,9 (5,6) gadi. Vismaz viena no nevēlamām neonatālām komplikācijām tika fiksēta 280 (71 %) meformīna grupā un 292 (74 %) placebo grupā (pielāgotā iespēju attiecība 0,86 [95 % TI 0,63–1,19]). Visbiežāk tās bija priekšlaicīgas dzemdības, neonatāla hipoglikēmija un liela augļa dzemdības. Sekundārie pētījuma iznākumi un apakšgrupu analīze bija līdzīga starp grupām. Analizējot atsevišķi katru no primārā pētījuma iznākuma kombinētajiem nevēlamajiem notikumiem, tika secināts, ka metoformīna grupā jaundzimušajiem ir mazāka iespējamība dzimt ar lielu svaru salīdzinājumā ar tiem, kas bija placebo grupā (pIA 0,63 [95 % TI 0,46–0,86]).

Avots: Boggess KA, Valint A, Refuerzo JS, et al. Metformin Plus Insulin for Preexisting Diabetes or Gestational Diabetes in Early Pregnancy: The MOMPOD Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;330(22):2182–2190. doi:10.1001/jama.2023.22949